Asiakkaan kokemus kuntoutustoiminnasta ja hyvinvoinnin muutoksesta laitospäihdehoidon aikana ja seurannassa (2015-)

Päihderiippuvuudesta kuntoutuminen on pitkällinen prosessi, jonka aikana asiakasta tuetaan erilaisin hoidollisin keinoin ja hänelle pyritään luomaan elämänuskoa ja luottamusta mahdollisuuteen muuttaa omaa elämäänsä. Tutkimus tarkastelee laitospäihdekuntoutuksen vaikuttavuutta selvittämällä, kuinka päihderiippuvuudesta kuntoutuvien pysyvyysodotukset, toiveikkuus ja hyvinvointi muuttuvat kuntoutuksen aikana sekä miten nämä ovat yhteydessä seurannassa todettuun kuntoutuksen vaikuttavuuteen. Kiinnostuksen kohteena on myös se, miten ja millaiset kuntoutuksen käytännöt tukevat asiakkaan hyvinvointia ja selviytymistä. Tutkimuksella tavoitellaan tietoa tekijöistä, jotka ovat yhteydessä kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, mutta myös tekijöistä, jotka ennakoivat riskejä epätoivotulle hoidon lopputulokselle. Tutkimus tuottaa perustietoa laitoskuntouksen vaikuttavuudesta päihdekuntoutujilla (palvelujärjestelmänäkökulma) ja nostaa esiin myös kuntoutujan kokemuksen (inhimillinen vaikuttavuus). Tällöin muutoksen ja tulosten mittaamisen rinnalle nousevat asiakkaiden elämäntilanteiden ja kokemusten huomioiminen.

Tutkimusta on rahoittanut Alkoholitutkimussäätiö 2019-2020.