Aikuissosiaalityön avopalveluiden asiakastyytyväisyys (2014-2018)

Kuntaorganisaatiossa 2000-luvulla tapahtunut rakenteellinen ja toiminnallinen muutos on nostanut tuloksellisuuden keskeiseksi tavoitteeksi päätöksenteossa, myös sosiaalialalla. Palvelun laatua ei voida mitata kuitenkaan vain taloudellisia tekijöitä tarkastelemalla, vaan on syytä huomioida myös inhimillisen vaikuttavuuden kysymykset. Palvelun vaikuttavuuden arvioinnissa asiakkaiden näkökulman huomioiminen arviointitoiminnassa on myös eettisesti tärkeää. Sosiaalityössä tavoitellaan positiivisen muutoksen aikaansaamista asiakkaan elämässä. Tutkimuksella tavoiteltiin tietoa aikuissosiaalityön avopalveluiden asiakkaiden suhtautumisesta tulevaisuuteen ja heidän kokemuksiinsa asiakkuuden vaikutuksesta elämäntilanteen muutokseen. Aineisto kerättiin ennen toimeentulotuen Kela-siirtoa osana SOS II-hanketta, joka kuului Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-kehittämisohjelmaan. Projekti on päättynyt.