Tutkimusprojektit

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

A

Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut – paraneeko vaikuttavuus? SEGMENT-hanke
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2021–2023; Alkoholitutkimussäätiö 2024)
Yhteyshenkilö: Katja Kuusisto (katja.kuusisto@tuni.fi)

Asiakkaan kokemus kuntoutustoiminnasta ja hyvinvoinnin muutoksesta laitospäihdehoidon aikana ja seurannassa
(Alkoholitutkimussäätiö 2019–2021)
Yhteyshenkilö: Katja Kuusisto (katja.kuusisto@tuni.fi)

B

C

D

E

F

G

Graphic Justice – Oikeutta sarjakuvan keinoin
(Suomen Akatemia 2020-2024)
Yhteyshenkilö: Eliisa Pitkäsalo (eliisa.pitkasalo@tuni.fi)

H

Hyvää jälkeä – jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2021-2023)
Yhteyshenkilö: Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

I

Integroitu työote uusiutuvassa SOTE-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta (INSOTE)
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2021-2022)
Yhteyshenkilö: Aino Ritala-Koskinen (aino.ritala-koskinen@tuni.fi)

J

K

Kun syöpä ei häviä: Etnografinen tutkimus kroonisesta rintasyövästä elettynä ja institutionaalisena
(Suomen Kulttuurirahasto Satakunnan rahasto, Tampereen yliopisto omarahoitus 2023–2025)
Yhteyshenkilö: Suvi Holmberg (suvi.holmberg@tuni.fi)

Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalveluiden marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa
Yhteyshenkilö: Kirsi Juhila (kirsi.juhila@tuni.fi)

Kohti tunnustavaa sosiaaliturvaa: Aikuissosiaalityön toimijuuden rakentuminen Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa
Yhteyshenkilö: Marja Hekkala (marja.hekkala@tuni.fi)

Korona yhteiskunnan marginaaleissa – Asunnottomuuden osahanke
Yhteyshenkilö Suvi Raitakari (suvi.raitakari@tuni.fi)

L

Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla (ETU)
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2021-2022)
Yhteyshenkilö Tarja Pösö (tarja.poso@tuni.fi)

M

N

Nimettömiä kohtaamisia laittomilla poluilla: Etnografinen tutkimus pimeään verkkoon ja kaduille jalkautuvasta huumetyöstä
(Koneen säätiö, 2021-)
Yhteyshenkilö Johanna Ranta (johanna.ranta@tuni.fi)

O

P

Purettavista asuinyhteisöistä uusiin koteihin
Yhteyshenkilö Kirsi Juhila (kirsi.juhila@tuni.fi)

Päihdeasiakkaan asema ja oikeudet – mitä sosiaalihuoltolain uudet välineet tarkoittavat päihdehuollossa?
(vapaa akateeminen tutkimus)
Yhteyshenkilö: Katja Kuusisto (katja.kuusisto@tuni.fi)

Päihdehuollon ja lastensuojelun rajapinnalla – saavatko päihteitä käyttävät nuoret tarvitsemaansa tukea? NUPPU-hanke
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2023–2025)
Yhteyshenkilö: Katja Kuusisto (katja.kuusisto@tuni.fi)

Q

R

S

Solidariteetit käytäntöön: Nuorten arkiyhteisöt ehkäisevän sosiaalityön areenana (SoliPro)
Suomen Akatemia 2022-2026
Yhteyshenkilö: Riikka Korkiamäki (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

Sosiokulttuurinen tutkimus uudesta Tampereen kasinosta
(Alkoholitutkimussäätiö)
Yhteyshenkilö: Katja Kuusisto (katja.kuusisto@tuni.fi)

T

Teknologiat ja tiedon käyttö hyvinvointityön käytännöissä
Yhteyshenkilö: Jenni-Mari Räsänen (jenni-mari.rasanen@tuni.fi)

 

U

V

W Word to image – Sanasta kuvaksi
(Koneen Säätiö 2020-2023)
Yhteyshenkilö: Laura Kalliomaa-Puha (laura. kalliomaa-puha@tuni.fi)

X

Y

Z

Å

Ä

Ö