Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden aikuissosiaalityössä (2023–2024)

Tutkimuksen johtaja: Yliopistonlehtori, dosentti Suvi Raitakari

Hankkeen toteutuspaikat: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC, hankehallinnoija), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SONet BOTNIA (Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus), Pikassos (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus)

Tutkimusryhmä: Sirpa Saario (vastuuvetäjä), Kirsi Juhila, Arto Rautajoki, Lasse Rautniemi, Anne Saarijärvi, Henna Sapir, Henna Takala, Tuula Tuominen

Tutkimusaika ja rahoittajat: 1.1.2023–31.12.2024, Sosiaali- ja terveysministeriö (yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus)

AISAPA-tutkimushanke paneutuu sosiaalityöntekijöiden tekemän aikuissosiaalityön paikkaan ja saavutettavuuteen uusilla hyvinvointialueilla.

  • Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen paikka aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille ja heidän osaamiselleen rakentuu eri toimijoiden näkökulmasta uusilla hyvinvointialueilla.
  • Toisena tavoitteena on tarkastella tätä sosiaalityöntekijöiden työlle rakentuvaa paikkaa saavutettavuuden eli palveluun pääsemisen tai pääsemättömyyden näkökulmasta.

Tutkimus paikantuu käsitteellisesti ja empiirisesti kolmelle tutkimusalueelle: palvelujärjestelmän, aikuissosiaalityön ja saavutettavuuden tutkimukseen. Hanke toteutetaan ja sen aineisto tuotetaan yhdessä aikuissosiaalityön palveluja hyvinvointialueilla kehittävien, suunnittelevien ja organisoivien asiantuntijaryhmien sekä ryhmässä mukana olevien asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Analyysissa hyödynnetään sisältölähtöisiä ja temaattisia tarkastelutapoja. Erityisesti analysoidaan saavutettavuuden ja paikan rakentumista vuorovaikutuksessa neuvoteltavana, rakentuvana ja hyvinvointialueiden aikuissosiaalityön käytäntöjen kannalta seurauksellisena ilmiönä.

Hankkeella on kytkentä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022 ohjelmaan ja Sote-uudistuksen toimeenpanoon, johon hanke tuottaa syötteitä, erityisesti aikuissosiaalityön kehittämiseksi uudessa toimintaympäristössä. Tutkimushanke tuottaa tietoa siitä, miten ”sosiaalinen” tulee tunnistetuksi ja tunnustetuksi ”terveysvetoisessa” palvelujärjestelmäuudistuksessa. Hankkeen toteuttajien kokonaisuus mahdollistaa lähtökohtaisesti vahvan käytäntöyhteyden, meneillään olevien kehittämishankkeiden välisen yhteistyön ja tutkimustulosten levittämisen ja juurruttamisen YTA-alueen laajuisesti.

Hankkeen tietosuojailmoitus.