Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden aikuissosiaalityössä (2023–2024)

Tutkimuksen johtaja: Tenure track -professori Suvi Raitakari

Hankkeen toteutuspaikat: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC, hankehallinnoija), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SONet BOTNIA (Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus), Pikassos (Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus)

Tutkimusryhmä: Sirpa Saario (vastuututkija), Kirsi Juhila, Heidi Kantsila-Korhonen, Rosa Karjalainen, Arto Rautajoki, Lasse Rautniemi, Anne Saarijärvi, Henna Sapir, Henna Takala, Tuula Tuominen

Tutkimusaika ja rahoittajat: 1.1.2023–31.12.2024, Sosiaali- ja terveysministeriö (yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus)

AISAPA-tutkimushanke paneutuu sosiaalityöntekijöiden tekemän aikuissosiaalityön paikkaan ja saavutettavuuteen uusilla hyvinvointialueilla.

  • Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen paikka aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille ja heidän osaamiselleen rakentuu eri toimijoiden näkökulmasta uusilla hyvinvointialueilla.
  • Toisena tavoitteena on tarkastella tätä sosiaalityöntekijöiden työlle rakentuvaa paikkaa saavutettavuuden eli palveluun pääsemisen tai pääsemättömyyden näkökulmasta.

Tutkimus paikantuu käsitteellisesti ja empiirisesti kolmelle tutkimusalueelle: palvelujärjestelmän, aikuissosiaalityön ja saavutettavuuden tutkimukseen. Hanke toteutetaan ja sen aineisto tuotetaan yhdessä aikuissosiaalityön palveluja hyvinvointialueilla kehittävien, suunnittelevien ja organisoivien asiantuntijaryhmien sekä ryhmässä mukana olevien asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Analyysissa hyödynnetään sisältölähtöisiä ja temaattisia tarkastelutapoja. Erityisesti analysoidaan saavutettavuuden ja paikan rakentumista vuorovaikutuksessa neuvoteltavana, rakentuvana ja hyvinvointialueiden aikuissosiaalityön käytäntöjen kannalta seurauksellisena ilmiönä.

Hankkeella on kytkentä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022 ohjelmaan ja Sote-uudistuksen toimeenpanoon, johon hanke tuottaa syötteitä, erityisesti aikuissosiaalityön kehittämiseksi uudessa toimintaympäristössä. Tutkimushanke tuottaa tietoa siitä, miten ”sosiaalinen” tulee tunnistetuksi ja tunnustetuksi ”terveysvetoisessa” palvelujärjestelmäuudistuksessa. Hankkeen toteuttajien kokonaisuus mahdollistaa lähtökohtaisesti vahvan käytäntöyhteyden, meneillään olevien kehittämishankkeiden välisen yhteistyön ja tutkimustulosten levittämisen ja juurruttamisen YTA-alueen laajuisesti.

Hankkeen tietosuojailmoitus.

 

Julkaisut:

Hekkala, Marja & Raitakari, Suvi (2024) Vallankäyttö koronakriisissä yhteiskunnan marginaaleista katsottuna [The use of power during Corona crisis, viewed from the margins of society]. Alusta! New Social Research at Tampere University, 23.1.2024.

Rautniemi, Lasse & Raitakari, Suvi (2024) Strategioiden on vaikea tavoittaa sosiaalityön käytäntöjä [It is difficult for strategies to reach social work practices]. Column 1/2024. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Raitakari, Suvi (2023) Yhteiskunnan marginaaliin sijoittuvien palveluiden saavutettavuus koronan aikana asumispalveluiden työntekijöiden kertomana [The accessibility of services located at the margins of society during COVID-19 –  As told by the workers  of housing services]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto, 177–200.

Raitakari, Suvi & Sapir, Henna & Saario, Sirpa (2023) Ihmisoikeuksien toteutuminen ja moninaisuuden huomiointi edellyttävät aikuissosiaalityöltä saavutettavuutta [The fulfillment of human rights and the consideration of diversity require adult social work to be accessible]. In Eveliina Heino & Hanna Kara & Jenni Simola (eds.) Sosiaalityö ja moninaisuus [Social work and diversity]. Tutkiva sosiaalityö 2023. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 72–83.