Korona yhteiskunnan marginaaleissa – asunnottomuus-osahanke (2021–2023)

Hankkeen johtaja: sosiaalioikeuden professori Laura Kalliomaa-Puha (koko KoMa-hanke)

Tutkimusryhmä: Suvi Raitakari (Asunnottomuus-osahankkeen vastuututkija), Marja Hekkala, Henna Takala, Mikko Ilmoniemi, Kirsi Juhila, Johanna Ranta ja Leena Rusi + yhteistyössä muut Margi-tutkijat

Tutkimusaika ja rahoittaja: 1.1.2021–31.8.2023, Euroopan sosiaalirahasto ESR

Muiden osahankkeiden toteuttajat: Helsingin yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin Sininauha ry 

Hankkeessa tutkitaan pandemiaolosuhteiden (Covid-19) merkityksiä asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien ihmisten sekä heille tarkoitettujen palveluiden arjessa. 

 

 

Hankkeen tehtävä ja tavoitteet: 

  • Tutkia asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien ihmisten sekä heille suunnattujen palveluiden toimijuutta ja resilienssiä pandemiaolosuhteissa ja pandemian jälkeen 
  • Tutkia ja kehittää palveluiden mahdollisuuksia edistää asunnottomien ihmisten tai sen uhkaa kokevien ihmisten tasa-arvoisuutta, osallisuutta, ihmisarvoista elämää ja turvallisuutta pandemiaolosuhteissa ja sen jälkeen 
  • Tuottaa tietoa palveluiden, politiikkatoimien, lainsäädännön ja valmiussuunnitelmien tueksi 

Olemme kiinnostuneita asunnottomuutta ja sen uhkaa kokevien sekä heidän parissaan työtä tekevien ihmisten arjesta pandemiaolosuhteiden aikana ja sen jälkeen. Asunnon löytymisen ja asumisen tukea tarvitsevat ihmiset eivät ole yksi tarkkapiirteinen ryhmä, siksi lähestymmekin tutkimustehtävää vuorovaikutuksen osapuolten suhteellisen (suhteissa ilmenevän) toimijuuden näkökulmasta. Näkökulma sisältää toimintamahdollisuuksien sekä intersektionaalisuuden eli ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavan, epätasaisesti ja kerrostuneesti risteävän vallan, tarkastelun. Tutkimme kohderyhmän ihmisten ja auttamisjärjestelmän resilienssiä; miten palautumis- tai vastustuskyky, toimintakyvyn säilyminen ja mukautuminen terveysuhkaan ilmenevät ja muuttuvat pandemiaolosuhteissa. Uuden tiedon tuottamisen rinnalla tehtävämme on arvioida sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta sitä, miten asunnottomuutta tai sen uhkaa kokevien ihmisten oikeus huolenpitoon, yhdenvertaiseen kohteluun ja osallisuuteen tunnustetaan. 

Hyödynnämme tapaustutkimuksen asetelmaa. Rajaamme asetelman kahdella paikkakunnalla kerättävään aineistoon, asunnottomuutta tai sen uhkaa kokeviin ihmisiin ja heille tarkoitettuihin palveluihin sekä heidän kanssaan työskenteleviin ihmisiin. Keräämme aineiston (ryhmä)haastatteluin kahdessa vaiheessa. Lisäksi keräämme etnografista havainnointi- ja vuorovaikutusaineistoa.

 

Koko KoMa-hankkeen nettisivuilta löytyvät myös asunnottomuus-osahankkeen julkaisut.

Asunnottomuus-osahankkeen tietosuojailmoitus.