Purettavasta asuinyhteisöstä uusiin koteihin (2021–2022)

Tutkimuksen johtaja: Professori Kirsi Juhila

Tutkimusryhmä: Tutkija Jenni Mäki, tutkija Mikko Ilmoniemi, professori Laura Kalliomaa-Puha, tutkija Rosa Karjalainen, tutkijatohtori Johanna Ranta, tutkija Henna Takala (SOC) sekä tutkijatohtori Päivikki Kuoppakangas ja professori Jari Stenvall (MAB)

Tutkimusaika ja rahoittajat: Tampereen kaupunki ja Suomen Akatemia (Geokoti-hanke: Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa), 2021–2022.

Hankkeessa tutkitaan noin 200 asuntoa käsittävän asuinyhteisön purkavan täydennysrakentamisen ja asukkaiden alueelta eteenpäin asuttamisen prosessia. Erityisen haasteen asuinalueen purkamiselle tuottaa sen useiden asukkaiden haavoittuva yhteiskunnallinen asema. Tutkimushankkeen avulla tuotetaan tietoa mm. siitä, kuinka eri toimijoiden osallisuus prosessin eri vaiheissa ilmenee ja kuinka pysyviksi ratkaisuiksi asukkaiden prosessin aikana järjestyneet uudet kodit muodostuvat. Asukkaiden siirtymiä asuntomarkkinoilla tutkitaan hankkeessa asumispolku-käsitteen avulla sekä Asunto ensin -mallin näkökulmista. Erityinen mielenkiinto asukkaiden asumispolkujen analyysissa kohdentuu heidän suhteelliseen toimijuuteensa muutosprosessissa. Huomiota kiinnitetään ennen kaikkea siihen, millä tavalla asukkaiden toiveet ja tarpeet huomioidaan.

Osana hanketta tuotetaan jäsennys asuinyhteisön tyhjentämisen kokonaisprosessista: tutkimushankkeesta saatujen oppien avulla vastaavia, volyymiltaan suuria, asuinyhteisöjen purkamisia on mahdollista toteuttaa ilman, että siitä aiheutuu merkittäviä sosiaalisia haittoja asuinyhteisön asukkaille. Tutkimus toteutetaan Yhteiskuntatieteiden (SOC) ja Johtamis- ja talouden (MAB) tiedekuntien välisenä yhteistyönä.

Hankkeen julkaisut löytyvät täältä.

Hankkeen tietosuojailmoitus.