Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (2021–2023)

Tutkimuksen johtaja: Professori Kirsi Juhila (SOC)

Hankkeen toteutuspaikat: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC, hankehallinnoija),
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB, osatoteuttaja), Y-säätiö (osatoteuttaja),
Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos (osatoteuttaja)

Tutkimusryhmä: Jenni Mäki (SOC), Mikko Ilmoniemi (SOC), Rosa Karjalainen (SOC), Johanna Ranta (SOC), Lotta Sippola (SOC), Päivikki Kuoppakangas (MAB), Jari Stenvall (MAB), Antti Talonen (MAB), Pekka Juntunen (MAB), Veera Niemi (Turun yliopisto), Jarkko Rasinkangas (Turun yliopisto), Riikka Perälä (Y-säätiö), Saija Turunen (Y-säätiö).

Tutkimusaika ja rahoittajat: 1.9.2021–31.12.2023, Sosiaali- ja terveysministeriö (yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus)

Tutkimushankkeen nettisivut: https://projects.tuni.fi/segra/

Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla (SEGRA) -tutkimushanke kohdentuu sosiaalityön rooliin alueellisen eriarvoistumisen eli segregaation ja asunnottomuuden vastaisessa työssä suomalaisten kasvukeskusten suurissa kaupungeissa. Tätä roolia lähestytään asumissosiaalisen työn kehyksessä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja vahvistaa asumissosiaalisen työn otetta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumispoluilla ja sen myötä edesauttaa sosiaalisesti kestävän kaupungin rakentamista. Hankkeessa on kaksi toisiaan täydentävää osaa, jotka ovat asetelmaltaan ja metodologisesti erilaisia, mutta pohjimmiltaan samaa ilmiötä tutkivia. Ensimmäinen ja hankkeen laajempi, moniaineistoinen ja -metodinen osa keskittyy asumissosiaaliseen työhön kolmessa asuinyhteisöjen purkamis- ja peruskorjausprosessissa. Toisessa, metodisesti kvantitatiivisessa osassa kehitetään ja toteutetaan uudenlaisia tapoja analysoida asunnottomuuteen johtavia asumispolkuja erityisesti palvelupolkujen näkökulmasta ja paikannetaan asumissosiaalisen työn roolia näillä poluilla. Molemmat osat käynnistyvät samanaikaisesti ja ovat hankkeen ajan jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään.

Tutkimus sijoittuu laajasti SHL 60 c §:n nojalla rahoitetun yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen asetuksella määrätyille painoaloille 2021, mutta erityisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteisiin ja palvelutarpeisiin kohdistuvaan sekä ehkäisevän ja rakenteellisen sosiaalityön tutkimukseen.

Hankkeen julkaisut löytyvät täältä.

 

Organisaatiokohtaiset yhteyshenkilöt:

Jenni Mäki (jenni.l.maki@tuni.fi), Tampereen yliopisto

Veera Niemi (veeevi@utu.fi), Turun yliopisto

Riikka Perälä (riikka.perala@ysaatio.fi), Y-säätiö

 

Hankkeen tietosuojailmoitus.