Kehittävä ja osallistava tutkimus OsaHäme (2017-2018)

Perhekeskusten integroitua työtapaa kehittämässä ja tutkimassa yhdessä Kanta-Hämeen lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten kanssa

Tutkimuksen johtaja: Suvi Raitakari

Tutkimusryhmä: Jenni-Mari Räsänen, Tuula Kostiainen, Kirsi Juhila

Tutkimusaika ja rahoittaja: 2017-2018, Sosiaali- ja terveysministeriö (Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE)

 

Tavoite ja tähtäin:

 • Tunnistaa ne perheet ja tilanteet, jotka edellyttävät integroitua työtapaa
 • Perhekeskustoimintamallin luomiseen ja kehittämiseen osallistuneilla on jäsentynyt käsitys siitä, mitä integraatio ja asiakkaan osallisuus tarkoittavat
 • sekä siitä miten integroitua työtapaa toteutetaan perhekeskustoiminnan arjen asiakaskohtaamisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.

Mitä kehittävässä tutkimuksessa tehdään?

 • Keskitytään hyvinvointityön arkikäytäntöjen ja -kokemusten jäsentämiseen
 • Tuetaan oman työn kehittämistä ja jaksamista keskellä muutosprosessia
 • Mahdollistetaan integroidun työskentelytavan mallintaminen
 • Jäsennetään aikaisemman tutkimuksen ja kokemustiedon avulla integraatioon liittyviä keskeisiä asioita
 • Luodaan tilaa kriittiselle ajattelulle ja toisin tekemiselle

 Kehittävässä tutkimuksessa tarkastelussa

 • Integroitua työtapaa edellyttävät työ- ja asiakastilanteet
  • Milloin yhdessä tekemisestä hyötyvät sekä ammattilaiset että asiakkaat?
 • Integroidun työtavan muodot ja keinot
  • Palvelutarpeen arviointi
  • Asiakassuunnitelma
  • Asiakastiedon kirjaaminen, käyttö ja siirtäminen
  • Omatyöntekijyys
  • Jalkautuminen