INSOTE: Integroitu työote uusiutuvassa sote-keskuksessa: kohti dialogisuutta, osallisuutta ja tilallisuutta (2021–2022)

INSOTEn aloituspalaveri

Hankkeen johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Aino Ritala-Koskinen

Hankkeen vastuullinen toteuttajaryhmä: professori Hannele Forsberg, professori Kirsi Juhila, dosentti Suvi Raitakari, projektipäällikkö Lasse Rautniemi, dosentti Aino Ritala-Koskinen, YTT Jenni-Mari Räsänen

Hankkeen tutkijat: Tuuli Kalari, Arttu Salo, Vera Virolainen

Tutkimusaika ja rahoittaja: STM (Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitus) 2021-2022

Yhteistyökumppanit: Tampereen kaupunki, PirSote ja KOMAS-hankkeet, Rikosseuraamuslaitos, Kris Tampere ry, MLL Tampereen osasto ry, Ensi- ja turvakotien liitto

Hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista, erityisesti Tampereen Kaupin yliopistollisen sote-keskuksen muotoutumisen prosessia osana sote-palvelujen uudistamisprosessia.

Hankkeen tavoitteena on:

  • jäsentää ja kehittää ammattilaisten ja asiakkaiden asiantuntijuutta yhdistävää monialaista työotetta osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisprosessia.
  • tuottaa uutta tietoa siitä, miten uudistuvien ja yhteensovitettavien sote-palveluiden avulla kohdataan ihmiset, joiden auttamista pidetään usein inhimillisen kärsimyksen lievittämisen ja resurssisäästöjen näkökulmasta kaikkein tärkeimpänä, mutta myös vaikeimpana tehtävänä
  • vahvistaa asiakaskeskeisiä käytäntöjä, joilla tuetaan ja avataan kompleksisissa tilanteissa elävien asiakkaiden toimintamahdollisuuksia ja uskoa tulevaisuuteen

Konkreettisesti hankkeessa tutkitaan yleistä sote-keskuksen kehittämisprosessia sekä erityisesti, miten sote-keskus vastaa vapautuvien vankien ja vaikeiden ero- ja huoltoriitojen keskellä elävien perheiden kompleksisiin tilanteisiin

INSOTEn laajempi tutkimusprojektisivu