Työpaja ilmastonmuutoksen käsittelyyn kasvatustieteiden opiskelijoille

.
Kuva: Paul Blenkhorn

Ilmastonmuutos herättää monenlaisia tunteita kaiken ikäisissä ihmisissä. Viimeaikaiset hälyttävät otsikot voivat jäädä kummittelemaan mieleen. IPCC:n mukaan ympäristöahdistus onkin jo globaali terveysriski, ja nämä tuntemukset korostuvat lapsilla ja nuorilla. Oppilaiden ympäristötunteiden huomioiminen rakentavalla tavalla vaatii myös omien ympäristötunteiden tunnistamista ja kohtaamista.

Työpajassa harjoittelemme moninaisten ympäristö- ja ilmastotunteiden käsittelyä, ja pohdimme yhdessä, kuinka näitä vaikeita tunteita voisi lähestyä rakentavasti kasvatustyössä lasten ja nuorten kanssa. Tunneharjoitusten lisäksi työskentelemme eri taiteenmuotojen avulla, tekemällä mm. äänitaiteen, luovan kirjoittamisen ja luovan liikkeen harjoituksia, joita voi soveltaa myös kasvatustyöhön eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi teemme muutamia mielikuvaharjoituksia ja keskusteluharjoituksia.

Työpaja on avoin kaikille kasvatustieteen opiskelijoille. Aiempaa osaamista taiteenlajeista tai syvää ymmärrystä ilmastoasioista ei tarvita. Pyrimme lähestymään ympäristöasioita aktiivisen toivon näkökulmasta, ja työskentelemme Panu Pihkalan kolmiportaisen mallin mukaan.

Työpaja järjestetään tiistaina 3.5. Edu’s Cafessa klo 15–19. Pidämme välissä ruokatauon, joten ota omat eväät mukaan. Tarjolla on myös kahvia ja teetä.

Työpajan ohjaavat luokanopettaja Maria Sulonen ja varhaiskasvatuksen opettaja Tiia-Mari Tervaharju osana Ympäristökasvatuskokeilut-opintojaksoa.

Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse (maria.sulonen@tuni.fi) viimeistään 2.5., jotta tiedämme, kuinka paljon varaamme materiaaleja. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin sekä ohjeet pieneen pohdintatehtävään, josta keskustelemme työpajassa.