Publications

Publications 2022

Publications 2021

“Sosiologinen institutionalismi ja uskonnontutkimus: Diskursiivinen näkökulma” [Sociological institutionalism and religion: A discursive perspective]. In Uskonto, kieli ja yhteiskunta [Religion, Language and Society], edited by Titus Hjlem

Qadir Ali & Alasuutari Pertti

Publications 2020

Publications 2019

Publications 2018

Publications 2017

Publications 2016

Publications 2015

New vision for Seinäjoki. New Urban Hybrids. Re-setting Borders, Combining Scales

Pi Ferrer Laia, Koval Sofiya, di Russo Marco; Voinova Irina

22@Barcelona. New Urban Hybrids. Re-setting Borders, Combining Scales

Pi Ferrer Laia

Kyouiku taikoku de nariyuku fukyouwaon [Jarring views in a major country of education]

Rautalin Marjaana & Alasuutari Pertti

Publications 2014

Interdependent decision-making in practice: justification of new legislation in six nation-states

Alasuutari Pertti

"Introduction". In Pertti Alasuutari and Ali Qadir (eds) National Policy-Making: Domestication of Global Trends

Alasuutari Pertti and Qadir Ali

Culture and history in the domestication of global trends of higher education in Pakistan

Qadir Ali

The role of PISA publicity in forming national education policy: the case of Finnish curriculum reform

Rautalin Marjaana

Converging national with stakeholder interests: establishing a national bioethics committee in Finland

Syväterä Jukka and Alasuutari Pertti

Publications 2013

Globaalien kehityslinjojen luominen ja kotoistaminen [The Creation and Domestication of Global Developmental Trends)

Alasuutari P., Mikola E., Rautalin M., Syväterä J., & Valkeasu L.

Publications 2012

Iäkkäät inkeriläisnaiset rajalla: Neuvotteluja arjen kansalaisuudesta transnationaalissa tilassa [Elderly Ingrian women on the border: Negotiating everyday citizenship in a transnational space]

Tiaynen Tatiana

Publications 2011

Sinun lapsesi ei ole sinun: Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien taustat, tavoitteet ja käytäntö

Alasuutari Maarit and Alasuutari Pertti

Miten kansalliset kehityspolut yhtyvät: Esimerkkinä varhaiskasvatussuunnitelmien kotouttaminen

Alasuutari Pertti

The Governmentality of Consultancy and Competition: The Influence of the OECD

Alasuutari Pertti

Yhteisöllisyys ja sosiaalinen side. [Community and Social Bond]

Aro Jari

Koulutuspolitiikan punahilkka. Demko ry opettajan mallitarinan haastajana 1973–1989. [Demko – Little Red Riding Hood of Finnish Education Politics 1973-1989]

Räisänen Mirka

Publications 2010

Straussilainen grounded theory –menetelmä [Straussian Grounded Theory Method]

Luomanen Jari

Suomalainen teknobuumi ja vastatarinat [The Techno Enthusiasm and its’ Counter Stories in Finland]

Peteri Virve

Töistä kotiin: media kodin ja työpaikan välisen rajanvedon välineenä [Home from Work: media as a boundary managing tool between home and work]

Peteri Virve

Counter-Terrorism Public Policy and Strategies in Pakistan

Qadir Ali and Ahmed Durre S.

Opettajan identiteetti ja identiteettipolitiikat hallintakulttuurien murroksissa [Teacher Identity and Identity Politics in Changing Cultures of Governance]

Vuorikoski Marjo & Räisänen Mirka

Publications 2009

OECD ja Suomen julkisen sektorin muutos [OECD and the Change of Finland’s Public Sector]

Rasimus Ari and Alasuutari Pertti

Earlier publications