Patoturvallisuuskoulutus jatkuu

Patoturvallisuuskouluksen teemoina elokuussa kaivos- ja jätepadot ja syyskuussa patoturvallisuus muuttuvassa maailmassa. Tule mukaan!

Syksyllä 2019 käynnistyneen Kainuun ELY-keskuksen ja Tampereen yliopiston yhteistyössä järjestämän patoturvallisuuskoulutuksen kolme viimeistä päivää järjestetään 18-19.8. (teemana kaivos- ja jätepadot) ja 17.9.2020 (teemana patoturvallisuus muuttuvassa maailmassa.

Koulutus järjestetään Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Voit osallistua paikan päällä tai etänä Zoomin kautta. Koronatilanteen vuoksi suositellaan etäosallistumista ja lähiosallistujien määrä on rajoitettu. Osallistumismaksu on 200 €/päivä.

Ilmoittautumislinkki elokuun koulutuspäiviin, ilmoittaudu viimeistään 16.8.: https://webropol.com/s/PaTuKaivospadot

Koulutuspäivien aiheita:

Tiistai 18.8.2020 klo 9-16;15
• Kaivokset Suomessa
• Kaivannaisjätteet
• Kaivannaisjätteen hallinnan BAT-vertailuasiakirja
• Patojen tarkastukset
• Kaivosalueen vesitase elinkaaren eri vaiheissa
• Kaivospatojen operointi osana tuotantoa
• Kaivoksen sulkeminen
• Paneeli: Kaivosten patorakentamisen kehitystarpeet

Keskiviikko 19.8.2020 klo 8:30-16
• Suotavat patorakenteet – periaate ja suunnittelukriteerit
• Vesitiiviit altaat – rakenneratkaisut ja suunnittelukriteerit
• Kaivos- ja jätepatojen ja altaiden erityisominaisuudet suunnittelun kannalta
• The Boliden Way (englanniksi):
          • Historiasta opittua
          • Vahingonvaaraselvitykset ja niiden sisältö
          • Häiriötilanteet ja Failure mode -analyysi
          • Turvallisuussuunnittelu ja harjoittelu
          • Stabiliteettilaskenta eri elinkaaren vaiheissa
          • Independent Technical Review Board
• ICMM independent review of mine tailings storage facilities (englanniksi)
• Kommenttipuheenvuoro, Suomen tilanne

Torstai 17.9.2020 klo 9-16
• Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset
• Tiedottaminen ja viestintä muuttuvassa maailmassa toimittajan näkökulmasta
• Ilmastonmuutos ja patoturvallisuus
• Patoturvallisuus ja sähkömarkkinat
• Tekoäly ja patoturvallisuus
• Keynote lecture 1 – Maria Bartch, Swedcold (englanniksi)
• Kommenttipuheenvuoro – Suomen tilanne
• Keynote lecture 2, Kaivosalueiden historiaa ja kehitysnäkymiä – Kaivosteollisuuden neuvottelukunta
• Kommenttipuheenvuoro

Lisätietoja: minna.leppanen@tuni.fi