Tutkimus

Terran tutkimustoiminta on organisoitu neljään toiminnallisesti keskenään tiiviisti limittyvään tutkimusryhmään: TerraGeo, TerraRoad, TerraRail ja TerraDigi. Näiden lisäksi yhden tärkeän osan Terrasta muodostaa tutkimuslaboratoriomme GeoLa, jonka tarjoamiin laboratoriotutkimuspalveluihin useimmat tutkimusprojektimme vahvasti tukeutuvat. Tutkimuksen lisäksi GeoLa palvelee laajasti myös yliopiston ulkopuolisia tilaustutkimusasiakkaita.

TerraGeo

Tutkimustoimintamme on keskittynyt seuraavien tutkimusteemojen ympärille:

 • Geotekniset pohjatutkimusmenetelmät
 • Maan mekaaninen käyttäytyminen
 • Geotekniikan laskentamenetelmät
 • Älykkäät menetelmät
 • Pohjarakenteiden varmuus ja luotettavuus

Tutkimusryhmän sivuille:  TerraGeo

TerraRoad

TerraRoad-tutkimusryhmän toiminnan tämänhetkisiä painopistealueita ovat:

 • Väylärakenteiden materiaalit ja niiden ominaisuudet kattaen sekä perinteiset että uusiomateriaalivaihtoehdot
 • Liikenteen kuormittamien tie- ja katurakenteiden toiminnan monitorointi ja mallinnus
 • Kaatopaikkarakenteiden ja muiden ympäristönsuojelurakenteiden materiaalit ja toiminta
 • Viher- ja liikuntapaikkojen rakenteet
 • Ydinjätteen loppusijoitusratkaisuihin liittyvät materiaalit

Tutkimusryhmän sivuille:  TerraRoad

TerraRail

Tutkimuksemme tähtää ratarakenteen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen:

 • Liikkuvan junan aiheuttamien kuormitusten simulointi
 • Raiteen komponenttien ja ratarakenteen materiaalien kehittäminen
 • Radan toiminnan mallinnus
 • Mitoitusmenetelmien kehittäminen
 • Radan käyttäytymisen ja kuormitusten monitorointi

Tutkimusryhmän sivuille:  TerraRail

TerraDigi

TerraDigin tutkimuksen painopistealueet ovat:

 • Väyläomaisuuden elinkaarijohtaminen
 • Suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitoprosessin tehostaminen
 • Uudet liiketoiminta- ja palvelumallit
 • Mahdollistava teknologia
 • Tuottavuuden parantaminen

Tutkimusryhmän sivuille:  TerraDigi

GeoLa

GeoLa on kattavasti varusteltu maa- ja kiviainesten tutkimuslaboratorio, jonka palveluvalikoimaan kuuluu tällä hetkellä noin 150 kappaletta erilaista standardien mukaista testimenetelmää. Koska merkittävä osa vaativammista tutkimuslaitteistoista on itse kehittämiämme ja rakentamiamme, teemme tutkimushankkeiden tarpeisiin lisäksi jatkuvasti erilaisia testimenetelmien tapauskohtaisia räätälöintejä. Tutkimusvalmiutemme kattavat muun muassa seuraavat osa-alueet:

 • Maa- ja kiviainesmateriaalien fysikaaliset ja mekaaniset perusominaisuudet
 • Maan mekaaniset ominaisuudet erilaisilla jännitys- ja muodonmuutostasoilla avoimessa ja suljetussa tilassa
 • Kiviainesten koostumus ja hienoainesanalytiikka
 • Pohjavedensuojausrakenteiden laadunvalvonta ja materiaalitestaukset
 • Viher- ja liikuntapaikkojen rakenteisiin liittyvät testaukset ja mittaukset
 • Asfalttimassojen ominaisuudet
 • Tiilimateriaalien ominaisuudet

Tutkimuslaboratorion sivuille:  GeoLa