Opiskelu & ura

Infrarakenteiden ja materiaalien opetuksen ydintavoite on osoittaa rakentamisen kannalta tärkeimmät tekijät maa- ja kallioperässä sekä miten materiaaleja voidaan hyödyntää ja rakenteita mitoittaa infrarakentamisessa resurssiviisaasti.

Opetuksemme on laaja-alaista ja hyödyntää yritysyhteistyötä. Opetuksen pääperiaatteita ovat tekemällä oppiminen, erilaisten nykyaikaisten oppimisympäristöjen sekä opetuslaboratorion ja tutkimuslaitteistojen hyödyntäminen, ajankohtaiset suunnittelu- ja mitoitusohjelmistot ja opetuksen jatkuva kehittäminen. Opetus on yhteisöllistä toimintaa, johon koko yksikön henkilökunta osallistuu. Muuttuvat työelämän tarpeet ja jatkuva oppiminen otetaan huomioon opintojaksotarjonnassa, esimerkkinä kiertotalous- ja patoturvallisuuskoulutukset.

Työelämätaidot ovat integroitu osa opetussuunnitelmaa. Harjoitustyöt ovat esimerkkejä todellisista suunnittelutehtävistä. Pienryhmätyöskentely tukee ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä, ryhmätyötaitojen kehittymistä, opettaa erilaisten ihmisten kohtaamista ja kehittää kriittistä ajattelua.

Geotekniikan oppimislaboratorio (GELLab) tarjoaa nykyaikaiset tilat ja laitteistot geoteknisten ja geologisten laboratoriomenetelmien itsenäiseen opiskeluun. Kokemuksellinen oppiminen tukee teorian omaksumista.

Ajankohtaisista aiheista tehdyillä kandidaatintöillä harjoitellaan tutkimuksen tekemistä. Diplomityöt tehdään tyypillisesti alan toimijoiden tutkimustoimeksiantoina joko yliopistolla tai yrityksissä. Opinnäytetyöt löydät Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta Treposta.

Myös harjoittelu on olennainen osa oppimisprosessia ja tukee opiskelua. Terran tutkimuslaboratorio GeoLa ja tutkimusryhmät tarjoavat kesäisin ja opintojen ohessa monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia kenttämittauksista laboratoriotutkimuksiin.

 

Uratarinat

– Antakaa infrarakentamiselle mahdollisuus. Ala kaipaa uusia tekijöitä, ideoita ja osaamista myös jatkossa. Maanrakentajien haasteet eivät ainakaan vähene tulevaisuudessa.

Lue Heikki Hukkasen haastattelu opinnoista Terrassa (ent. maa-ja pohjarakenteiden yksikkö).

 

– Opiskelun ohessa huomaamatta kehittyi kyky ymmärtää monien eri alojen asiantuntijoita, missä on selvästi eduksi DI-opintojen monipuolisuus. Myös tieteellisen tiedonhaun menetelmien ja lähdekriittisyyden kehittyminen on varmaan tapahtunut melkein kuin vahingossa.

Lue Lari Hannukaisen haastattelu opinnoista Terrassa.

– Vasta valmistumisen jälkeen olen ymmärtänyt sen, että miten suuri yleissivistävä vaikutus diplomi-insinöörin tutkinnolla on ollut ja miten paljon se kehitti omaa ajattelua. Myös suullinen ja kirjallinen ilmaisu kehittyi. Erityisesti opinnäytetyöt opettivat tuottamaan asiatekstiä ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia. Opintojen ohessa oppi myös itseohjautuvuutta ja ottamaan vastuuta omista tekemisistä.

Lue Marja Isohakan haastattelu opinnoista Terrassa.