Opiskelu & ura

Tutustu esitteeseemme!

Infrarakenteiden ja materiaalien opetuksen ydintavoite on osoittaa rakentamisen kannalta tärkeimmät tekijät maa- ja kallioperässä sekä miten materiaaleja voidaan hyödyntää ja rakenteita mitoittaa infrarakentamisessa resurssiviisaasti.

Opetuksemme on laaja-alaista ja hyödyntää yritysyhteistyötä. Opetuksen pääperiaatteita ovat tekemällä oppiminen, erilaisten nykyaikaisten oppimisympäristöjen sekä opetuslaboratorion ja tutkimuslaitteistojen hyödyntäminen, ajankohtaiset suunnittelu- ja mitoitusohjelmistot ja opetuksen jatkuva kehittäminen. Opetus on yhteisöllistä toimintaa, johon koko henkilökunta osallistuu. Muuttuvat työelämän tarpeet ja jatkuva oppiminen otetaan huomioon opintojaksotarjonnassa, esimerkkinä kiertotalous- ja patoturvallisuuskoulutukset.

Työelämätaidot ovat integroitu osa opetussuunnitelmaa. Harjoitustyöt ovat esimerkkejä todellisista suunnittelutehtävistä. Pienryhmätyöskentely tukee ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä, ryhmätyötaitojen kehittymistä, opettaa erilaisten ihmisten kohtaamista ja kehittää kriittistä ajattelua.

Geotekniikan oppimislaboratorio (GELLab) tarjoaa nykyaikaiset tilat ja laitteistot geoteknisten ja geologisten laboratoriomenetelmien itsenäiseen opiskeluun. Kokemuksellinen oppiminen tukee teorian omaksumista.

Ajankohtaisista aiheista tehdyillä kandidaatintöillä harjoitellaan tutkimuksen tekemistä. Diplomityöt tehdään tyypillisesti alan toimijoiden tutkimustoimeksiantoina joko yliopistolla tai yrityksissä. Opinnäytetyöt löydät Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta Treposta.

Myös harjoittelu on olennainen osa oppimisprosessia ja tukee opiskelua. Terran tutkimuslaboratorio GeoLa ja tutkimusryhmät tarjoavat kesäisin ja opintojen ohessa monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia kenttämittauksista laboratoriotutkimuksiin.

 

Uratarinoita

Anne Sailaranta

Valmistuin Tampereen yliopistosta alkukesästä 2020 ja työskentelen rautatiealan suunnitteluyritys Proxionissa geosuunnittelijana. Infrarakentamisen tutkintokokonaisuus on vastannut todella hyvin nykyisen työtehtäväni tarpeisiin. Rakennustekniikan opiskelu ei ollut minulle itsestään selvä päätös, mutta nyt en voisi muuta ammattia kuvitellakaan.” Lue koko uratarina

DI Anne Sailaranta, Proxion Oy

 

Mikko Sauni

Toimin tällä hetkellä väitöskirjatutkijana ja rakennuttajakonsulttina. Opintojen sisältö on tullut lähes kokonaisuudessaan jollain tavalla vastaan jo tässä uran alkuvaiheessa – yhtäkään kurssia vähempää ei olisi kannattanut käydä. Työtehtäviä on erittäin laaja kirjo ja on hyvin vaikeaa sanoa, mitä normaali työpäivä sisältää. Lue koko uratarina

DI Mikko Sauni,  Welado Oy & Tampereen yliopisto

 

Annele MatintupaValmistuin rakennustekniikan diplomi-insinööriksi yhdyskuntatekniikan opintosuunnasta elokuussa 2007. Opintojen ammatilliset kokonaisuudet olivat mielestäni melko kattavia, ja ne ovat tarjonneet hyvät lähtökohdat työelämään. Työelämä on ollut hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Omalla kiinnostuksella ja ahkeralla työnteolla pääsee pitkälle, ja itse olen vuosien varrella saanut sopivasti lisää vastuuta osaamisen ja kykyjen kehittyessä.” Lue koko uratarina

DI Annele Matintupa, Roadscanners Oy

 

Antti Sipiläinen

”Valmistuin rakennustekniikan diplomi-insinööriksi vuoden 2015 lopussa. Nykyiset työtehtäväni koostuvat pääasiassa erilaisista rautateiden päällysrakenteeseen liittyvistä tehtävistä. Opinnot antoivat mielestäni erittäin hyvän läpileikkauksen infra-alan laajuuteen. Matemaattinen osaaminen on pohja, jota tarvitaan päivittäisessä työnteossa.”  Lue koko uratarina

DI Antti Sipiläinen, Sitowise Oy

 

Elina Lätti

Valmistuin Tampereen teknillisestä yliopistosta kesällä 2016 ja työskentelen geosuunnittelijana. Infra-alassa minua kiehtoi alan monialaisuus ja laaja-alainen tehtäväkenttä. Opinnot antoivat hyvän teoriapohjan suunnittelutyölle, joka itsessään on ongelmien ratkomista. Harvat projektit menevät läpi periaateratkaisuilla – aina on jotakin isompaa tai pienempää soveltamista ja innovointia.”  Lue koko uratarina

DI Elina Lätti, AFRY Finland Oy

 

Matias NiemeläinenOlen toiminut työpäällikön tehtävässä kolmen vuoden ajan. Työelämässä suurimpia haasteita on ollut varmasti uusien asioiden oppiminen ja omaksuminen nopeallakin aikataululla. Opinnot TTY:llä antoivat tähän kuitenkin hyvät valmiudet, joten tätä ei tarvitse pelätä.  Uudet haasteet pitävät myös työn mielenkiintoisena!”   Lue koko uratarina

DI Matias Niemeläinen, Destia Oy

 

Ossi Peltokangas

Valmistuin vuonna 2012 pääaineenani yhdyskuntarakentaminen. Toimin rautateihin liittyvän projektinjohtokonsultoinnin projektipäällikkönä ja osakkaana Arkos Oy:ssä. Olen hyötynyt työelämässä eniten opintojen myötä karttuneista tiedonhaku- ja tietojen jäsentelytaidoista. Opinnot valmistivat yleisesti hyvin työelämään, mutta vasta töissä ne työn vaatimat spesifimmät taidot kuitenkin lopulta opitaan – ja näin tulee ollakin.”  Lue koko uratarina

DI Ossi Peltokangas, Arkos Oy

Emeliina Kortesniemi

”Valmistuin kesällä 2019 ja toimin tällä hetkellä liikennesuunnittelijana. Työskentelen paljon tietomallinnuksen parissa. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin opintojen ohella muutaman vuoden opintojen ohella ohjelmistoasiantuntijana infra-alan ohjelmistoja tarjoavassa yrityksessä. Työelämän haasteet ovat olleet monipuolisempia kuin mitä osasin odottaa.”  Lue koko uratarina

DI Emeliina Kortesniemi, Sitowise Oy

Marco D'Ignazio

I currently work as a geotechnical specialist at Ramboll and part-time as a PostDoc Research Fellow at Tampere University, where I am studying complex geomaterials. Facing challenges is, in my opinion, the best way to meet expectations. The expectation is, for an engineer, to have challenges all the time.  Lue koko uratarina

PhD Marco D’Ignazio, Ramboll Finland Oy & Tampere University

 

Heikki Hukkanen– Antakaa infrarakentamiselle mahdollisuus. Ala kaipaa uusia tekijöitä, ideoita ja osaamista myös jatkossa. Maanrakentajien haasteet eivät ainakaan vähene tulevaisuudessa.

Lue Heikki Hukkasen haastattelu opinnoista.

 

 

 

– Opiskelun ohessa huomaamatta kehittyi kyky ymmärtää monien eri alojen asiantuntijoita, missä on selvästi eduksi DI-opintojen monipuolisuus. Myös tieteellisen tiedonhaun menetelmien ja lähdekriittisyyden kehittyminen on varmaan tapahtunut melkein kuin vahingossa.

Lue Lari Hannukaisen haastattelu opinnoista.

 

– Vasta valmistumisen jälkeen olen ymmärtänyt sen, että miten suuri yleissivistävä vaikutus diplomi-insinöörin tutkinnolla on ollut ja miten paljon se kehitti omaa ajattelua. Myös suullinen ja kirjallinen ilmaisu kehittyi. Erityisesti opinnäytetyöt opettivat tuottamaan asiatekstiä ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia. Opintojen ohessa oppi myös itseohjautuvuutta ja ottamaan vastuuta omista tekemisistä.

Lue Marja Isohakan haastattelu opinnoista.