Ratarakenteet -tutkimusryhmä tutkii raideliikenneväylien rakenteita noin kymmenen tutkijan voimin. Tutkimusalueeseen kuuluvat radan komponentit aina pohjamaan stabiliteetista rakennekerrosten kautta ratapölkkyihin, kiskoihin ja kalusto-raide-vuorovaikutukseen saakka. Olennaisina osina tutkimusalueeseen kuuluvat myös sillat sekä ratarakenteiden elinkaari ja monitorointi.

Rataryhmän toiminta

Toiminnan pääpaino on kokeellisessa tutkimuksessa, jota tehdään monipuolisilla järjestelyillä vaihdellen laboratoriomittakaavan materiaalianalyyseistä kenttämittauksiin ja täysimittakaavaisiin kuormituskokeisiin. Tutkimusmenetelmiä täydentää rakenteiden toiminnan laskennalliset tarkastelut sekä kirjallisuusselvitykset kansainvälisistä tutkimustuloksista.

Ratarakenteiden tutkimusryhmä on osa maa-, pohja- ja ratarakenteiden tutkimusaluetta (http://research.tuni.fi/mpr).