Tutkimus

TerraRail tutkii raideliikenneväylien rakenteita pyrkien parantamaan radanpidon elinkaaritehokkuutta. Tutkimusalueeseen kuuluvat kaikki radan komponentit läpi radan rakenteen, pohjamaasta kiskoihin ja kalusto-raide-vuorovaikutukseen saakka.

Vahvuutemme on kokeellisessa tutkimuksessa, jota tehdään monipuolisilla järjestelyillä vaihdellen laboratoriomittakaavan materiaalianalyyseistä kenttämittauksiin ja täysimittakaavaisiin kuormituskokeisiin. Tutkimusmenetelmiä täydentävät rakenteiden toiminnan laskennalliset tarkastelut, simuloinnit sekä kirjallisuusselvitykset kansainvälisistä tutkimustuloksista.

Käynnissä olevan ratarakennetutkimuksen perustan muodostaa Väyläviraston kanssa yhteistyössä toteutettava tutkimusohjelma Nopeat sekaliikenneradat NOSERA. Yhteistyösopimus on nelivuotinen ja se kattaa vuodet 2021-2024. Tutkimusohjelma on jatkoa pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jossa aikaisempia kokonaisuuksia ovat olleet niin ikään nelivuotiset Tutkimusohjelmat Elinkaaritehokas Väylänpito (ETEVÄ) sekä Elinkaaritehokas RAta (TERA) 1 ja 2.


TerraRail-ryhmän tutkimus on voimakkaasti soveltavaa ja käytännönläheistä. Tällä hetkellä käynnissä on seuraavat tutkimusprojektit:

  • Tavaravaunun telityypin vaikutus radan kuormituksiin
  • Vaihteiden kehitystyö
  • Komposiittiratapölkkyjen vaikutus liikennetärinään
  • Raskaiden junien kuormitusvaikutusten monitorointi
  • Kuivatusratkaisujen toimivuuden ja vaikutusten arviointi
  • Radan kuormituskestävyyden arviointi tiedonlouhintamenetelmillä
  • EPSILON – Eurokoodiin pohjautuva suunnittelujärjestelmä infrahankkeiden laadunohjaukseen
  • Jännepunosvaurion vaikutus betonisen sillan rakenteelliseen turvallisuuteen

 

Aiemmin valmistuneet projektit löytyvät päättyneet projektit -osiosta.