Opinnäytetyöt

TerraRail-tutkimusryhmässä on tarjolla kandidaatintöitä ja diplomitöitä.
Kysy aiheesta lisää: heikki.luomala@tuni.fi

 

Esimerkkejä TerraRail-tutkimusryhmässä ohjatuista ja/tai tarkistetuista diplomitöistä:

2023

 • Jaana-Kaisa Kalliomäki, Radan päällysrakenteen kunnossapidon optimointi

2022

 • Antti Rahko, Raitiotien aiheuttaman tärinän ja melun hallinta
 • Vesa Vähäkuopus, Liikennetärinää aiheuttavan voiman karakterisointi
 • Rami Halme, Kierrätysmuovien hiilijalanjälki ja käyttömahdollisuudet ratarakenteissa
 • Sanni Leimi, Rautatietärinän vaimennusmenetelmien vertailu ja soveltuvuustarkastelu
 • Matti Liski, Siirtymäkaaren optimointi suurnopeusradalla
 • Akseli Nurmi, Rautatievaihteen tarkastusmittojen analysointi

2021

 • Ida Sangi, Anti head check -kiskoprofiilin vaikutus junakaluston ohjautumiseen
 • Eero Ruhanen, Radan eristys- ja välikerroksen luonnonmateriaalin rakeisuuden vaikutus kantavuuteen
 • Erkka Lindstedt, Siipikiskon korotuksen korvaaminen risteyskärjen madalluksella rautatievaihteessa
 • Jouni Kiviniitty, Raitiojunan mahdollisuudet Suomessa

2020

 • Toni Saarikoski, Kapillaarisen nousukorkeuden määritysmenetelmät ja hyödynnettävyys radan alusrakennemateriaalin laadun arvioinnissa
 • Marko Peltomäki, Ratarakenteen kuormituskäyttäytymisen mallintaminen
 • Anne Sailaranta, Radan tukikerros- ja routivuusnäytteenoton luotettavuus
 • Teemu Partanen, Pengervärähtelyriskin arviointi ja mallintaminen

2018

 • Eveliina Pulkkinen, Turvalaite- ja sähköratatekniikan tietomallintamisen kehittäminen
 • Antti Pelho, Akselipainon noston vaikutus Kouvola-Kotka -radan kuormituskestävyyteen ja stabiliteettiin
 • Tuomas Linden, Betonimurskeen käyttö raitiotierakentamisessa
 • Mikko Sauni, Radan kuormituskestävyyden arviointi tiedonlouhintamenetelmillä

2016

 • Elina Malassu, Esiselvitys radan kuormituskestävyysmitoituksen kehittämisestä

2015

 • Antti Sipiläinen, Vaihde-elementtien käsittelymenetelmät
 • Anne-Maria Pesonen, Radan epätasaisuuksien vaikutus kaluston kokemiin värähtelyihin

2014

 • Marja Isohaka, Veden saatavilla olon rooli radan routimisessa
 • Juha Latvala, Konvektiivinen lämmönsiirtyminen ratapenkereessä

2013

 • Juhani Penttilä, Havaitun ja laskennallisen roudan syvyyden ja routanousun vertailu radalla
 • Lauri Metsovuori, Sulamispehmeneminen radan epätasaisuuden aiheuttajana
 • Antti Uotila, Maavaraisen ratapenkereen toimivuus turvepohjamaalla