Mittaus

Tutkimuksen syventyessä on ollut tarve hankkia ja kehittää erilaisia mittauslaitteita ja -menetelmiä tutkimustulosten hankkimiseksi. Näitä samoja laitteita ja menetelmiä tarjotaan myös muiden toimijoiden käyttöön. Käytettävissä olevia laitteita ovat mm.

 • Miniprof ja Miniprof Switch -kiskoprofiilin mittauslaite
 • Calipri-lasermittalaite kiskoprofiilin mittaukseen
 • Raideleveysmitta
 • Suurnopeuskamera
 • Merkittävä määrä erilaisia kiihtyvyysantureita moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin
 • Stiffmaster – radan jäykkyyden mittauslaite
 • Staattiset ja dynaamiset kuormituslaitteistot erilaisten koestusten tekemiseen
 • Useita erilaisia monitorointiasemia, joita voidaan soveltaa uusiin tarpeisiin (routaseuranta-asemat, raiteen aseman mittaus, vaihdeinstrumentoinnit jne.)
 • Radan pysyvän painuman tarkasteluun tarkoitetut siirtymäanturit ja painumaletkut
 • Lämpökamera Flir T640bx
 • Leica tarkkuus-GPS
 • Trimble SX10 pitkän kantaman laserkeilain-takymetri
 • Trimble Gedo radan geometrian mittavaunu
 • Maan lujuuden kenttämittauskalusto Panda2
 • Raskaassa laboratoriossamme on työn alla myös ratakiskon kulutuslaitteisto, jossa täysikokoinen pyörä liikkuu kiskoa pitkin.

 

Suunnittelemme ja räätälöimme myös uusia mittausjärjestelyjä asiakkaiden tarpeisiin.