Pengerrakenne


Radan pengerrakenteeseen liittyvät päättyneet tutkimusprojektit:

 • Raskaiden junien kuormitusvaikutusten monitorointi
 • Kuivatuksen parantamisen teknistaloudellisuus olemassaolevilla radoilla
 • Radan jäykkyyden mittauslaitteen jatkokehitys
 • Tien ja radan sitomattomissa rakennekerroksissa käytettävien kiviainesten lujuuden ja hienontumisen tutkiminen
 • Radan 3D-rakennemalli ja kuormituskestävyysmitoitus
 • Radan kokonaisjäykkyyden mittaaminen ja modifiointi
 • Ratapenkereiden monitorointi
 • Pengerleveys- ja luiskavaltevuustutkimus
 • Eristys- ja välikerrosten tiiviys- ja kantavuustutkimus
 • Ratojen routaongelmien korjaustoimenpiteiden ja routasuojauksen elinkaaritaloudelliset perusteet (RARELI)
 • Konvektiivinen lämmönsiirtyminen ratapenkereessä
 • Tukikerroksen toiminnan kehittäminen
 • Sepelinpuhdistuksen vaikutukset raidesepelin ominaisuuksiin

 

Raskaiden junien kuormitusvaikutusten monitorointi

Erityisesti Venäjältä Kotkan satamaan suuntautuvien tavarakuljetusten myötä on syntynyt tarve selvittää, voidaanko ja millä edellytyksillä Kouvolan ja Kotkan sataman välisellä rataosalla sallia 250 kN akselipainon käyttö tavarajunissa. Lähtökohtana on tällöin kuitenkin se, että junien suurin sallittu metripaino ei ylitä 80 kN/m. Akselipainon noston vaikutuksia on tarkoitus tutkia koejunan avulla. Ennen koeajojunan saapumista selvitetään stabiliteetiltaan vaarallisimmat poikkileikkaukset, jotka instrumentoidaan huokospaineen kasvun ja siirtymien havainnoimiseksi. Lisäksi kyseisten poikkileikkausten maaperän ominaisuudet tutkitaan mahdollisimman kattavasti pohjatutkimusten ja laboratoriotutkimusten avulla.

Tavoitteena on mittauksin selvittää, onko akselipainon nostaminen mahdollista nykytilanteessa ilman merkittäviä pohjanvahvistustoimia. Tavoitteeseen pyritään yhtäältä koko rataosuudella tehtävin joustomittauksin, joiden avulla pyritään tunnistamaan potentiaaliset riskikohteet geometrian heikkenemisen näkökulmasta. Toisaalta laserkeilauksen avulla pyritään selvittämään nykytilanteessa nopeasti muotoaan muuttavat poikkileikkaukset. Pohjamaan stabiliteetin kannalta kriittisimmäksi arvioidut poikkileikkaukset tutkitaan tarkasti pohjatutkimuksin ja laboratoriotutkimuksin sekä instrumentoidaan, jotta varmistutaan riittävästä vakavuudesta.

Lisätietoja: Projektitutkija Antti Pelho

^