Maarakennusalan arvostettu tunnustuspalkinto projektipäällikkö Pirjo Kuulalle

Valokuva Pirjo Kuulasta

Tutkimuskeskus Terrassa projektipäällikkönä toimiva Pirjo Kuula sai infrarakentamisen alalla laajasti arvostetun tunnustuspalkinnon, Pikku Tömpän, ansioistaan infra-alan pitkäjänteisenä kehittäjänä Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry:n 13.10.2022 järjestämän Maarakennuspäivän yhteydessä.

Projektipäällikkö Pirjo Kuula on toiminut pitkään infrarakentamisen alan tutkijana ja opettajana nykyisessä Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Terrassa sekä tämän edeltäjäorganisaatioissa Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Opetus- ja tutkimustehtävien ohella Pirjo toimii myös tutkimuskeskus Terran laboratoriotoimintojen vetäjänä.

Pirjo Kuulan erikoistumisalana ovat erilaiset maarakentamisen materiaalit ja niiden tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen infrarakentamisessa. Kysymykseen tulevia materiaaleja ovat tällöin paitsi tavanomaiset maa- ja kallioperän kiviainekset, koko ajan suuremmalla painoarvolla myös erilaisiin teollisuuden sivuvirtoihin ja jätteisiin perustuvat maarakennusmateriaalit. Näiden ominaisuuksiin liittyvä laaja-alainen asiantuntemus kumpuaa Pirjo Kuulan syvällisestä perehtyneisyydestä maarakennusmateriaalien tutkimusmenetelmiin.

Kuten MANK ry:n palkitsemisperusteluissa todettiin, Pirjo on tutkimustoimeksiantoihin liittyvien asiantuntijapalveluitten lisäksi jakanut uutterasti osaamistaan infra-alan toimijoitten käyttöön sekä toimimalla täydennyskouluttajana että vaikuttamalla erilaisiin infrarakentamisen alalla noudatettaviin määräyksiin ja ohjeisiin. Tämä vaikuttamistyö on ulottunut monipuolisesti niin eurooppalaisiin standardeihin kuin lukuisiin kotimaisiin ohjeisiinkin. Kuvaavana esimerkkinä ohjeitten kautta tapahtuneesta vaikuttamistyöstä mainittiin kaikissa tienpäällystyskohteissa noudatettavat Asfalttinormit, joiden pääkirjoittajana Pirjo on toiminut vuodesta 2008 lähtien.

Vuonna 1985 perustettu MANK ry on jakanut maarakennustöissä muinoin maantiivistimenä käytetystä tömpästä nimensä saaneita tunnustuspalkintoja lähes koko toimintahistoriansa ajan (www.mank.fi/tompat/). Vuosittain enintään yhdelle infra-alalla merkittävästi vaikuttaneelle projektille, hankkeelle, tutkimukselle tai yritykselle myönnettävä Iso Tömppä kohdentui tällä kerralla uuden infrahankkeitten kustannuslaskentajärjestelmän ja -palvelun kehittäneelle Ihku-allianssialle. Henkilökohtaisista ansioista myönnettävän Pikku Tömpän saivat Pirjo Kuulan ohella tänä vuonna professori Leena Korkiala-Tanttu Aalto yliopistosta ja kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen Joensuusta.

Valokuva: Ville Järvinen, Koneyrittäjät ry.