Väitös Antti Pemmari: Lääkkeet ja tulehduksen välittäjäaineet muokkaavat makrofagien ja rustosolujen ilmiasuja

Lääketieteen lisensiaatti Antti Pemmari tutkii väitöskirjassaan makrofagien ja rustosolujen ilmiasuja ja erilaisten tekijöiden vaikutusta niihin moderneilla sekvenointimenetelmillä. Tulokset antavat uutta tietoa nivelrikon ja muiden tulehdussairauksien kehittymisestä ja hoidosta, ja niitä voidaan soveltaa lääkekehitykseen.

Linkki väitöstiedotteeseen