Aikuisen kantasolujen tutkimusryhmässä tutkimus kohdistuu aikuisen kantasolujen karakterisointiin, solujen kasvatusolosuhteiden optimointiin sekä solujen käyttöön luu- ja pehmytkudossovelluksissa. Päämääränä on kehittää soluihin ja kudosteknologiaan perustuvia, potilaita hyödyttäviä, tehokkaita ja turvallisia hoitoja sekä solu- ja kudosviljelymalleja tautimekanismien, uusien terapiamuotojen ja lääkkeiden testaukseen. Kehitystyössä käytämme ihmisen kantasoluja, erityisesti luuytimen ja rasvakudoksen mesenkymaalisia soluja, ja eri kudostyypeille ominaisia solutyyppejä yhdistettynä kolmiulotteisen kudosrakenteen muodostusta ja solujen erilaistumista tukeviin biomateriaalitukirakenteisiin ja kudosten kasvua ja kehitystä ohjaaviin kemiallisiin ja mekaanisiin tekijöihin. Tutkimusta tehdään solubiologien, insinöörien ja lääkäreiden yhteistyönä.

Solu- ja kudosviljelymalleja, eli in vitro -malleja kehitämme osana Suomen Akatemian monikudosmallintamisen huippuyksikköä (CoEBoC, https://research.tuni.fi/coeboc/).

Parhaillaan kehitämme in vitro -malleja rasvakudoksen, luun, luuytimen, verisuonituksen, poikkijuovaisen lihaksen ja aivohalvauksen tutkimuksen tarpeisiin. Solujen ja biomateriaalien ohella in vitro -malleissa hyödynnämme mikrofluidistiikkaa, bioreaktoreita, biokuvantamista ja kolmiulotteista biotulostamista.

Kudosteknologiset tutkimuksemme kohdistuvat parhaillaan luukudosteknologiaan ja verisuonten muodostukseen ja hyödynnämme mm. kolmiulotteista biotulostamista näiden kudosten rakentamisessa. Lisäksi kehitämme kudosteknologisia hoitoja laskeumien ja inkontinenssin hoitoon sekä virtsaputken ja vaginan regeneraatioon.