Esitelmät

Kuparinen, Olli 2024. Suomen kielen muutoksen suuntia. Tampereen kesäyliopiston Ikääntyvien yliopisto. Katso tallenne.

Olli Kuparinen & Johanna Vaattovaara 2024. Murteet nuorten silmin statusmittarien näkökulmasta. Työpajassa Kieli ja yhteiskuntaluokka 2020-luvun kielentutkimuksen kohteena. Kielitieteen päivät XLIX, 6.-8.5.2024, Jyväskylän yliopisto.

Johanna Vaattovaara 2024. Kielenkäyttäjä kielikäsitystutkimuksen kehityskuluissa. Plenaari. Kielitieteen päivät XLIX, 6.-8.5.2024, Jyväskylän yliopisto. Linkki esitelmän pdf-tiedostoon.

Kaarina Hippi 2024. Yhdessä tutkimalla kiinni kielikäsityksiin. Lukiolaisten ja aikuisten maahanmuuttaneiden lähestymistavoista kielten sekoittamiseen. Kielitieteen päivät XLIX, 6.-8.5.2024, Jyväskylän yliopisto. Linkki esitelmän pdf-tiedostoon.

Lehtonen, Heini & Vaattovaara, Johanna 2023: Kansalaistiede-työpaja. AFinLAn syyssymposium 11.11.2023. Tampere.

Hippi, Kaarina & Vaattovaara, Johanna 2023: Kanssatutkimuksen keinoin uutta ulottuvuutta kielikäsitysten ja kielenmuutoksen tutkimukseen. Esitelmä Kansalaistiede-työpajassa. AFinLAn syyssymposium 11.11.2023. Tampere.

Kaarina Hippi & Hanna Lappalainen 2023: Perceptions of language use and generational differences between young and old. Esitelmä IPrA-konferenssissa 10.7.2023, Bryssel, Belgia.

Boglárka Straszer & Kaarina Hippi 2023: Intergenerational encounters and multilingual resources in the talk of older adults. Esitelmä IPrA-konferenssissa 10.7.2023, Bryssel, Belgia.

Kaarina Hippi & Camilla Lindholm 2023: Intergenerational encounters and old age -paneeli IPrA-konferenssissa 10.7.2023, Bryssel, Belgia.

Kaarina Hippi 2023: Aineistonkeruun ja tutkimuksen suunnittelu: Kielikokemuksia kurssilla, ryhmähaastattelussa ja muuten. Esitelmä Miten Suomi puhuu -seminaarissa 24.8.2023, Turku.

Julkaisut