Arkisuomet-hanke

Tutkimushanke selvittää kielenkäyttäjien tuntumaa suomen kielen vaihteluun tilanteessa, jossa monikielisyys yleistyy ja yhä suurempi osa vuorovaikutuksesta tapahtuu pikaviestinnän ja muun sähköisen viestinnän kanavissa.

Arkisuomien kielitietoisuus ja muutos -hankkeessa (LANGAWARE) tutkijat selvittävät, miten suomea äidinkielenään ja sitä toisena kielenään käyttävät eritaustaiset suomalaiset hahmottavat suomen kielen vaihtelua arjessaan, niin kasvokkaisissa kohtaamissa kuin digitaalisissa ympäristöissä. Tutkijat kartoittavat kielellisen vaihtelun dynamiikkaa ja kielenmuutoksen suuntia valtakunnallisen kyselyn avulla sekä erilaisin kokeilevin, osallistavin menetelmin. Samalla kehitetään yhdessä kielenkäyttäjien kanssa kansalaistieteellistä kielitietoisuus- ja asennetutkimusta.

Hanketta rahoittaa 2023-2025 Koneen Säätiö.

 


Lue lisää:

Arkisuomet-hanke – tästä on kyse

Arkisuomet-hanke esillä Murremyytin murtajat -podcastissa

Ajankohtaisia uutisia hankkeeseen liittyen