PLURAL Monitieteinen kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus

Kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus Plural on monikielinen ja monikulttuurinen tutkimusyhteisö.

Plural isännöi tutkimusryhmiä ja tutkijoita, jotka erikoistuvat kielitieteeseen, käännöstieteisiin sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen. Pluralin tutkijoita yhdistää kiinnostus kielen ja kulttuurin rooliin yhteiskunnallisten muutosten ytimessä. Plural edistää tieteidenvälistä yhteistyötä ja uusia tutkimuksellisia avauksia.