Multimodaalinen vuorovaikutus

Multimodaalinen vuorovaikutus -tutkimusryhmä analysoi erilaisia arjen, työelämän ja kielikoulutuksen vuorovaikutustilanteita. Ryhmän teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat ovat multimodaalisessa keskustelunanalyysissa ja vuorovaikutuslingvistiikassa. Tarkastelemme kieltä sosiaalisena toimintana, joka jäsentyy kielenkäyttöympäristön sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin sekä materiaalisen ekologian luomien mahdollisuuksien ja rajoitusten kehyksessä. Erityinen kiinnostuksemme on kehollisuudessa ja siinä, miten keholliset ja verbaaliset keinot toimivat yhdessä merkitysten rakentamisessa.

Olemme kiinnostuneita monikielistä sekä eri tavoin epäsymmetrisistä vuorovaikutustilanteista. Tutkimme myös suomen kielen oppimista arjessa; erityisesti aikuisten maahanmuuttajien kielen käytön ja oppimisen kysymyksiä. Tutkimustamme ohjaa yhteiskunnallinen missio: vuorovaikutuksen jäsentyneisyyden lisäksi analysoimme erilaisiin kielenkäyttötapoihin ja -tilanteisiin liittyviä käsityksiä, asenteita ja osallisuuksia.

Jäsenet

Niina Lilja

Anna-Kaisa Jokipohja

Laura Eilola

Nathalie Schümchen

Hanna-Ilona Härmävaara

Joona Poikonen

 

Hankkeet

Kansainvälistyvä rakennustyö ja paikalliset kielikäytänteet. Suomen Akatemia (2020 – 2024)

Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa. Emil Aaltosen säätiö (2017–2020)

 

Julkaisuja

2019. Kananen, Laura (2019). Aikuiset suomen kieltä ja lukutaitoa opiskelevat matkalla aktiivisiksi kansalaisiksi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(6).

2019. Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh. How hand gestures contribute to action ascription. Research on Language and Social Interaction.

2019. Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh. Connecting the Language Classroom and the Wild: Re-enactments of Language Use Experiences. Applied Linguistics40 (4), 594–623.

2019. Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh. Making sense of interactional trouble through mobile-supported sharing activities. In Kunitz & Salaberry (eds.) Teaching and Testing L2 Interactional Competence: Bridging theory and practice. Routledge. 260–288.

2019. Lilja, Niina & Terhi Tapaninen. Suomen kielen käyttämisen ja oppimisen mahdollisuudet ammatillisen oppilaitoksen rakennusalan vuorovaikutustilanteissa. (Using and learning Finnish as a second language in construction site interaction). Puhe ja kieli, 39 (1), 69–98.

2019. Lilja, Niina, Karita Mård-Miettinen & Tarja Nikula. Luokkahuone kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena tilana. In Saarinen, Nuolijärvi, Pöyhönen & Kangasvieri (eds.). Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Tampere: Vastapaino. 175–197.

2019. Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh. Luokan ulkopuolisiin vuorovaikutustilanteisiin valmistautuminen prosessina. In Kotilainen, Kurhila & Kalliokoski (eds.) Kielenoppiminen luokan ulkopuolella. Helsinki: SKS. 255–282.

2019. Lilja, Niina, Arja Piirainen-Marsh, Brendon Clark & Nicholas Torretta. The Rally Course: Learners as co-designers of out-of-classroom language learning tasks. In Eskildsen, Hellermann, Pekarek Doehler & Piirainen-Marsh (eds.) Conversation analytic research on learning-in-action: The complex ecology of L2 interaction in the wild. Springer.

2019. Piirainen-Marsh, Arja & Niina Lilja. How wild can it get? (Re)configuring questions “in the wild”. In Eskildsen, Hellermann, Pekarek Doehler & Piirainen-Marsh (eds.) Conversation analytic research on learning-in-action: The complex ecology of L2 interaction in the wild. Springer.

2018. Lilja, Niina. ”Mä opin sitä kadulla kavereitten kanssa” – suomen kielen käyttöön ja oppimiseen liittyviä kategorisointeja maahanmuuttajanuorten haastattelupuheessa. (“I learn on streets with friends” Young adult immigrants categorizing the opportunities for using and learning Finnish as L2). Puhe ja Kieli 38 (4), 203–225.

2018. Lilja, Niina & Terhi Tapaninen. Kulmarautoja ja ruuvikoneita – millaisia mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen tarjoutuu rakennusalan työtehtävissä?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(1).

Yhteyshenkilöt

Niina Lilja
Yliopistonlehtori
niina.lilja@tuni.fi