Tutkimusryhmät

Kuva näyttää kannettavan tietokoneen näppäimistön ja käden. Kuvituskuva.

Pluralin piirissä tehtävä tutkimus on organisoitunut tutkimusryhmiksi, joiden kautta yhteistyötä tekevät niin Tampereen yliopiston kuin muidenkin kotimaisten sekä ulkomaisten yliopistojen tutkijat.

Kukin Pluralin tutkimusryhmistä on esitelty omalla sivullaan, josta löytyy ryhmän kuvaus, jäsenet, käynnissä olevat hankkeet sekä julkaisut. Tarkempia kuvauksia meneillään olevista ja menneistä hankkeista voi lukea Hankkeet-sivuilta.

 

Tutkimusryhmät

Arkisuomien kielitietoisuudet ja muutos (LANGAWARE)

COSSTT – Corpus-based Studies of Specialised Texts, Translations and Terminology

DARE – Muokkautuvat kielitietoisuudet ja ideologiat reflektiivisissä prosesseissa

FinnSwear: englannin- ja suomenkieliset voimasanat sosiaalisten erontekojen keinoina suomalaisten monikielisissä käytänteissä

HelSINki – Syntisen kaupungin syntinen kieli

MULTI – Multimodaalisuus kääntämisessä ja tulkkauksessa

Multimodaalinen vuorovaikutus

Sumu – Suomen kielen variaatio ja muutos

Tilan tutkimuksen ja ympäristöhumanismin tutkimusryhmä