Tietoa meistä

Kuvassa näkyy palapelin paloja, ja kuvan tarkoitus on kuvastaa pluralismia eli moninaisuutta

Kielten ja kulttuurien tutkimuskeskus Plural on monikielinen ja monikulttuurinen tutkimusyhteisö.  

Plural isännöi tutkimusryhmiä ja tutkijoita, jotka erikoistuvat kielitieteeseen, käännöstieteisiin sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimukseen. Pluralin tutkijoita yhdistää kiinnostus kielen ja kulttuurin rooliin yhteiskunnallisten muutosten ytimessä. Plural edistää tieteidenvälistä yhteistyötä ja uusia tutkimuksellisia avauksia. 

Pluralin missiona on edistää sekä omien alojensa perustutkimusta että huipputason soveltavaa tutkimusta, joka edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Sen tavoitteena on toimia  ”inklusiivisten yhteiskuntien ja elinkelpoisten tulevaisuuksien” puolesta.  

Pluralin toiminta organisoituu tutkimusryhmiin, jotka esitellään tarkemmin täällä. Tutkimusstrategia löytyy täältä. 

Lisätietoja käynnissä olevista ja päättyneistä hankkeista löytyy Hankkeet-sivulta. 

Pluralin johtoryhmän jäsenet löytyvät Johtoryhmä-sivulta ja tulevat tapahtumat täältä. Plural on myös Facebookissa ja Blueskyssa. 

 

Plural on perustettu vuonna 2009 koordinoimaan silloisen Tampereen yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen (nykyisen Kielten yksikön) tutkimustoimintaa. Sittemmin Plural on laajentunut kattamaan monipuolisesti nykyisessä Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa kielten, kääntämisen, kirjallisuuden ja kulttuurin aloilla tehtävää tutkimusta. 

Kieliopillisena terminä plural tai sen muunnelma tarkoittaa eri kielissä monikkoa. Oxford English Dictionaryn mukaan sana plural on peräisin klassisen latinan sanasta pluralis, joka esiintyy mm. Quintilianuksen, roomalaisen retoriikan opettajan, kirjoituksissa merkityksessä ’enemmän kuin yksi’. Sanan johdannaisiin kuuluu mm. pluralismi, eli filosofian moneusoppi, jonka mukaan on olemassa useita itsenäisiä perusolioita tai olioiden alkuperusteita. Sanaa pluralismi käytetään myös viittaamaan moniarvoisuuteen. Tässä merkityksessä pluralismi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa eri ihmisillä ja ryhmillä on erilaisia arvomaailmoja, tai sitä, että erilaisten arvomaailmojen olemassaoloon suhtaudutaan hyväksyvästi. Pluralismi saattaakin olla nykyisten yhteisöjen ja sosiaalisten ryhmien tärkein piirre sekä tieteellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen avaintekijä.