FinnSwear: englannin- ja suomenkieliset voimasanat sosiaalisten erontekojen keinoina suomalaisten monikielisissä käytänteissä

FinnSwear-projekti selvittää englanninkielisten voimasanojen käyttöä ja integroitumista suomen kieleen. Tutkimalla sellaisia korpuksia kuin Suomi24 ja hankkimalla lisäksi tietoa kielitietoisuudesta ja asenteista kokeellisten reaktiomenetelmien ja laadullisten analyysimenetelmien avulla hanke pyrkii selvittämään, millaista (mahdollisesti uutta) sosiaalista järjestystä tuotetaan hyödyntämällä englanninkielistä voimasanastoa vuorovaikutuksessa.

Hypoteesina on, että lainaaminen on funktionaalista ja kotimaisten voimasanojen sosiaalista indeksisyyttä uudelleenorganisoivaa. Lisäksi oletuksena on, että voimasanojen sosiaalisen systeemin muutoksenalaisuus näkyy ikäryhmittäisinä ja mahdollisesti alueellisina eroina siinä, millaista sosiaalista indeksisyyttä erilaisten kotimaisten ja englanninkielisten voimasanojen käyttöön assosioidaan. Hypoteesit pohjaavat yhtäältä ajankohtaisissa kansainvälisissä voimasanatutkimuksissa saatuihin tuloksiin ja toisaalta omiin aiempiin tutkimuksiimme koskien lainasanan pliis käyttöä suomessa (Peterson & Vaattovaara 2014, Hiltunen, Peterson & Vaattovaara, hyväksytty julkaistavaksi). Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa voimasanat shittiä~shittii, oumaigaad ’Oh my God’ sekä damn (vs. hitto), joiden odotamme tuottavan mahdollisesti kaupunkikulttuuriin ja tietynlaisiin identiteetteihin kytkeytyviä sosiaalisia merkityspotentiaaleja.

Projekti on mukana pohjoismaisessa Swearing in Scandinavia (SwiSca) -verkostossa.

Jäsenet

Johanna Vaattovaara (TAU)

Elizabeth Peterson (HY)

Julkaisut

Vaattovaara, Johanna & Elizabeth Peterson (2019).  Same old paska or new shit? On the stylistic boundaries and social meaning potentials of a loanword in Finnish.Ampersand 6/2019 (Special Issue, E. Zenner, A. Calude & L. Rosseel (Eds.), Lexical borrowing as expression of culture, identity and attitude – empirical investigations into the social meaning potential of loanwords.

Yhteyshenkilöt

Johanna Vaattovaara
Professori
johanna.vaattovaara@tuni.fi

Elizabeth Peterson (HY)
Yliopistonlehtori, dosentti
elizabeth.peterson@helsinki.fi