Sumu - Suomen kielen variaatio ja muutos

Suomen kielen variaation ja muutoksen teemat yhdistävät joukkoa tutkijoita, joiden tavoitteena on tarkastella kielemme mennyttä, nykyistä ja tulevaa muuttumista. Vanhastaan on jo tiedetty, että kielen muutoksella ja vaihtelulla on kiinteä yhteys. Ryhmän tavoitteena on selvittää niitä mekanismeja, joiden kautta tämä yhteys realisoituu. Tarkastelun keskiössä ovat myös menetelmät, joiden avulla vaihteluun ja muutokseen päästään kiinni. Ryhmä koostuu kielitieteen, tilastotieteen ja populaatiobiologian tutkijoista.

Keskeisiä tutkimusteemoja ovat:

  • Kielenkäyttäjäpopulaatioiden löytäminen variaation perusteella
  • Puhujayksilön eli idiolektin vaihtelu ja muutos ajan myötä
  • Muuttuvien rakenteiden tarkastelu kognitiivisen kielitieteen kautta
  • Nykypuhekielen muutos, erityisesti Tampereen ja Helsingin kaupunkipuhekielten näkökulmasta
  • Kirjoitetun nykykielen muutos
  • Varhaisen suomen kehitys ja nykyisin näkyvän murrevaihtelun synty
  • Sosiolingvistisen reaaliaikatutkimuksen teoriat ja menetelmät

Jäsenet

Mikko Heikkilä
Sini Knuutila
Olli Kuparinen (HY)
Hanna Lappalainen (UEF)
Unni Leino
Liisa Mustanoja
Urho Määttä (emer.)
Michael O’Dell (emer.)
Jaakko Peltonen
Jenni Santaharju (HY)
Terhi Savonen
Kaj Syrjänen
 

Hankkeet

Sulka: Suomen lauseet keskipitkällä aikavälillä, Koneen säätiö 2023–26
Kippo: Kielellisten populaatioiden muutos ajassa, Koneen säätiö 2017–2022
UraLex: Uralilaisten kielten kognaattikorpus, Koneen säätiö 2013–16

Julkaisuja

2022. Knuutila, S., Kuparinen, O., Santaharju, J., Mustanoja, L., Leino, U., Peltonen, J. Miksi kato leviää? hd-yhtymän katovariantin diffuusion syyt Helsingin puhekielessä. Sananjalka 64. https://doi.org/10.30673/sja.115658

2022. Kuparinen, O., Santaharju, J., Leino, U., Mustanoja, L., & Peltonen, J. Katomuotojen eteneminen yleiskielen hd-yhtymässä Helsingin puhekielessä. Virittäjä 126(3). https://doi.org/10.23982/vir.100585

2021. Syrjänen, K., Maurits, L., Leino, U., Honkola, T., Rota, J. & Vesakoski, O. Crouching TIGER, Hidden Structure: Exploring the nature of linguistic data using TIGER values. Journal of Language Evolution, lzab004. DOI 10.1093/jole/lzab004

2021. Kuparinen, O., Peltonen, J., Mustanoja, L., Leino, U. & Santaharju, J. Lects in Helsinki Finnish. A probabilistic component modeling approach. Language Variation and Change 33(1), 1–26. https://doi.org/10.1017/S0954394521000041

2020. Leino, U., Syrjänen, K. & Vesakoski, O. Linguistic change and biological evolution. R. Nefdt, C. Klippi & B. Karstens (eds.), Interdisciplinary Perspectives on the Philosophy and Science of Language, 179–193. Palgrave Macmillan.

2019. Kuparinen, O., Mustanoja, L., Peltonen, J., Santaharju, J. & Leino, U. Muutosmallit Helsingin puhekielessä. Sananjalka 61(61), 30-56. https://doi.org/10.30673/sja.80056

2019. Honkola, T., Santaharju, J. , Syrjänen, K. & Pajusalu, K. Clustering lexical variation of Finnic languages based on Atlas Linguarum Fennicarum. Linguistica Uralica 55:3. https://dx.doi.org/10.3176/lu.2019.3.01

2018. Kuparinen, O. Infinitiivien variaatio ja muutos Helsingissä. Virittäjä 122 (1): 29-52. https://doi.org/10.23982/vir.65310

2018. Honkola, T., Ruokolainen, K., Syrjänen, K.J.J, Leino, U.-P., Tammi, I., Wahlberg, N. & Vesakoski, O. Evolution within a language: Environmental differences contribute to divergence of dialect groups. BMC Evolutionary Biology 18 (1), article 132. https://doi.org/10.1186/s12862-018-1238-6

2018. UraLex v 1.0: Syrjänen, K., Lehtinen, J., Vesakoski, O., de Heer, M., Suutari, T., Dunn, M., Määttä, U., Leino, U.-P. lexibank/uralex: UraLex basic vocabulary dataset. DOI:10.5281/zenodo.1459402

2016. Syrjänen, K., Honkola, T., Lehtinen, J., Leino, A. & Vesakoski, O. Applying population genetic approaches within languages: Finnish dialects as linguistic populations. Language Dynamics and Change 6.  DOI: 10.1163/22105832-00602002, 235-283.

2016. Heikkilä, Mikko.  Varhaissuomen äännehistorian kronologiasta. Sananjalka 58,136−158.

2014. Lehtinen, J., Honkola, T., Korhonen, K., Syrjänen, K., Wahlberg, N. &Vesakoski, O. Behind family trees: Secondary connections inUralic language networks. Language Dynamics and Change 4. DOI: 10.1163/22105832-00402007, 189-221.

2014. Heikkilä, Mikko. Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum. Helsinki: Unigrafia. Monografiaväitöskirja.

2013. Honkola, T., Vesakoski, O., Korhonen, K., Lehtinen, J., Syrjänen, K., Wahlberg, N. Cultural and climatic changes shape the evolutionary history of the Uralic languages. Journal of Evolutionary Biology. DOI: 10.1111/jeb.12107.

2013. Syrjänen, K., Honkola, T., Korhonen, K., Lehtinen, J., Vesakoski, O., & Wahlberg, N. Shedding more light on language classification using basic vocabularies and phylogenetic methods: a case study of
Uralic. Diachronica 30:3. DOI: 10.1075/dia.30.3.02syr, 323-352.

2011. Mustanoja, Liisa. Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. Acta Universitatis Tamperensis 1605. Tampere.

Muuta

Osa tutkimusryhmämme hankkeista kuuluu laajempaan kielen lajiutumista
tutkivaan BEDLAN-tutkimushankekeskittymään, johon kuuluu lisäksi myös Turun yliopistossa johdettavia hankkeita. BEDLAN on alkuaan lähtenyt liikkeelle Tampereen yliopistosta.