Suomen kieli ja yhteiskunnallinen osallisuus

Monikielisyys on yhä useammin Suomessakin normi kuin poikkeus, mutta suomen kieli on edelleen avainasemassa suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja esimerkiksi työelämään osallistumisessa: suomen kielen merkitys yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen mahdollistajana on suuri.

Tutkimus keskittyy suomen kielen oppimiseen ja hallintaan ensimmäisen ja toisen kielen näkökulmasta ja tarjoaa erilaisia näkökulmia kielen hallintaan ja merkityksiin esimerkiksi koulutuksessa, työyhteisöissä sekä muissa epävirallisissa ja virallisissa yhteisöissä.

Tutkimuskohteitamme ovat:

 • Kielitaito ja kielitaidon kehitys eri ihmisryhmillä ja erilaisissa konteksteissa
 • Äidinkieli
 • Kirjoitustaito tiedekontekstissa
 • Kirjoitustaito historiallisessa kontekstissa
 • Kirjoitustaito kansalaistaitona
 • Kielenoppiminen koulutuslaitoksissa ja niiden ulkopuolella
 • Suomi toisena kielenä -kielitaito lapsilla ja nuorilla
 • Suomi toisena kielenä -kielitaito aikuisilla maahanmuuttajilla
 • Suomi toisena kielenä -kielitaito korkeakouluammateissa (tulkit, lääkärit)
 • Kieliyhteisöjen käytänteet, kielitietoisuus ja asenteet
 • Sanastonhallinta
 • Kielitaitovaatimusten määrittelyn tutkimus
 • Kielitaidon arvioinnin ja testauksen tutkimus
 • Asiantuntijaviestintä ja sen pedagogiikka
 • Kielikoulutuspolitiikka

Jäsenet

Maija Belliard (TAU)

Mari Honko (JYU)

Juho Härme (TAU)

Sari Kivistö (TAU)

Liisa Mustanoja (TAU)

Taina Pitkänen (TAU)

Kaisu Rättyä (TAU)

Kirsi Sandberg (TAU)

Maija Tervola (TAU)

Johanna Vaattovaara (TAU)

Julkaisuja

2020. Tervola, Maija, Seppo Vainio & Tuomo Häikiö. Potilassanaston hallinta terveydenhuoltoalalla: Maahanmuuttajataustaisten lääkärien ja asioimistulkkiopiskelijoiden sananmerkityksen tarkkuus. Virittäjä 124 (1), 4–32.

2019. Tervola, Maija. Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet: Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 92).

2018. Tervola, Maija. (2018). Lääkärin työtilanteiden kielellisen vaativuuden määrittäminen. Puhe ja kieli 38 (2), 83–107.

2017. Mustanoja, Tervola, Sandberg & Michael O’Dell. Kielen resurssit ja  yhteiskunnallinen eriarvoistuminen.  AFinLAn vuosikirja 2017. Toim. Sirkku Latomaa, Emilia Luukka ja Niina Lilja. Suomen soveltavan kielitieteen yhdstyksen julkaisuja 75.

2017. Mustanoja, Liisa (toim.) Arjen sirpaleita ja suuria tunteita. Kirjeet sodan sanoittajina ja ihmissuhteiden ylläpitäjinä 1939–1944. Tampere Studies in Language, Translation and Literature: B5.

2017. Pitkänen, Taina & Tuula Korhonen. Uuden koulutusmallin kautta lääkäriksi Suomeen. Yliopistopedagogiikka, 24, 1, 39–42.

2017. Sandberg, Kirsi. Peruskoulua pelastamassa – tarvitsemme tutkimukseen perustuvia toimia. Verkkojulkaisu Alusta!

2017. Tervola, Maija.  Työelämän näkökulma maahanmuuttajataustaisten lääkärien kielitaitoon. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 54: 196–208.

2015. Tervola, Maija, Anneli Pajunen, Seppo Vainio, Mari Honko & Kari Mattila. Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa. Duodecim, 131(4):339–46.

Muuta

Suomen kielen ja yhteiskunnallisen osallisuuden teemoja käsitellään laajasti mm. Tampereen yliopistossa kesäkuussa 2018 järjestettävillä Kirjoittamisen tutkimuksen päivillä.

Yhteyshenkilöt

Liisa Mustanoja
Yliopistonlehtori
liisa.mustanoja@tuni.fi

Maija Tervola
Yliopisto-opettaja
maija.tervola@tuni.fi