COSSTT – Corpus-based Studies of Specialised Texts, Translations and Terminology

Yhteiskunnan digitalisaatio, tekoälyn kehitys ja tietotekniikan merkittävä rooli niin arjessa kuin työelämässäkin vaikuttavat myös kääntäjän ammatilliseen toimintaan. Kääntäjän työn laatu on muuttunut viime aikoina: perinteisen kääntämisen lisäksi siihen kuuluu myös paljon oheistoimintoja, kuten tiedonhakua, termityötä, käännösmuistien ylläpitoa yms. Kääntäjän ammattitaito ei enää perustu pelkästään vahvaan kieli- ja viestintätaitoon, vaan tietoteknisen osaamisen merkitys kasvaa koko ajan. Nämä haasteet kuuluvat myös käännöstieteelliseen tutkimukseen.

COSSTT-tutkimusryhmän tavoite on tutkia erikoisalojen diskursseja. Tutkimuksemme yhdistää käännöstieteellisiä ja kielitieteellisiä näkökulmia ja käyttää korpuspohjaisia ja kvantitatiivisia menetelmiä yhdistettyinä kvalitatiivisiin menetelmiin.

Tällä hetkellä tutkimuksemme fokuksessa on oikeusalan kieli (mm. säädökset ja sopimukset), mutta jatkossa tutkimme muitakin erikoisaloja (tekniikka, kauppa, lääketiede yms.). Kokoamme tekstikorpuksia (esim. PEST, FiRuLex, MLCAA), teemme termityötä ja kehitämme omia tutkimustyökaluja kuten TextHammer, verkkopohjainen sovellus korpusten ylläpitoon ja hakuun sekä MyTerMS-termipankkityökalu. Tutkimuksen lisäksi käytämme korpusaineistojamme termityössä ja opetuksessa.

Jäsenet

Marja Kivilehto (TAU)

Igor Kudashev (TAU)

Mikhail Mikhailov (TAU, tutkimusryhmän johtaja)

Andrei Nosov (Permin valtionyliopisto)

Arja Nurmi (TAU)

Henrik Oksanen (TAU)

Miia Santalahti (TAU)

Julia Souma (TAU)

Hankkeet

Juho Härme: Ajanilmausten sijainnit suomessa ja venäjässä : kvantitatiivinen konstruktiotason näkökulma. Väitöskirjaprojekti (2015–2019)

Igor Kudashev: Terveydenhuoltoalan tulkkauskoulutuksen kehittäminen, Cultura Säätiö (2019)

Mikhail Mikhailov: Sopimustekstien rinnakkaiskorpus (suomi-venäjä) (2019)

Mikhail Mikhailov: Text corpora in training linguists and translators. SIU = Norwegian Centre for International Cooperation in Education (2017)

Mikhail Mikhailov. Lakitermien termipankki kieliparissa suomi-venäjä, Cultura Säätiö (2017)

Henrik Oksanen: Pragmatische Einflüsse auf syntaktische und textstrukturelle Merkmale deutscher und finnischer Rechtstexte. Väitöskirjaprojekti. Emil Öhmannin Säätiö (2018–2021), Suomen Kulttuurirahasto (2021–2022)

Andrei Nosov. N-gram based extraction of lexicographic data from a multilingual corpus of legal texts. EduFI Fellowship (2017–2018)

Julia Souma: Diplomaattinen ”ei”: kieltäminen ja salliminen suomi-venäjä-valtiosopimuksissa. Väitöskirjaprojekti (2020–2023)

Julkaisuja

Kudashev, I., Koistinen, J., Mikhailov, M., & Souma, J. (2022). Suomalaisten ja venäläisten lakitermien osittaisen vastaavuuden oikeudelliset ja kielelliset ulottuvuudet. In H. Katajamäki, M. Enell-Nilsson, H. Kauppinen-Räisänen, & H. Limatius (Eds.), Responsible Communication (pp. 75-88). (VAKKI Publications; Vol. 14).. https://vakki.net/wp-content/uploads/2022/12/RC2022A5.pdf

Mikhailov, M. (2022). Text corpora, professional translators and translator training. INTERPRETER AND TRANSLATOR TRAINER, 16(2), 224-246. https://doi.org/10.1080/1750399X.2021.2001955

Kudashev, I., & Mikhailov, M. (2021). Terminology Course as an Integral Part of Master in Translation Programme. In С. Д. Шелов, & Е. Цисун (Eds.), Слово и термин (pp. 103-114). https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202201111246

Mikhailov, M., & Santalahti, M. (2020). Impoverishment or standardisation? Findings from a corpus-based study of treaty language. In L. Zybatow, & A. Petrova (Eds.), Was ist und was soll Translationswissenschaft?: Ausgewählte Beiträge der 3. Internationalen Konferenz zur Translationswissenschaft TRANSLATA III (Innsbuck 2017) (pp. 159-165). (Forum Translationswissenschaft ; No. 22). Peter Lang. https://doi.org/10.3726/b17797

2020. Oksanen, Henrik & Miia Santalahti. Auktorisoidun kääntämisen tila 2019. Kyselytutkimus auktorisoitujen käännösten tekstilajeista ja auktorisoidun kääntäjän ohjeiden käytöstä. MikaEL: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen verkkojulkaisu 13, 25–42.

2019. Mikhailov, Mikhail. The future becomes the present and the present becomes the past: Studying temporal structures in a parallel corpus of state treaties. Trans-kom: journal of translation and technical communication 12 (2), 204-226.

2019. Mikhailov, Mikhail, Miia Santalahti & Julia Souma. PEST : A parallel electronic corpus of state treaties. Teoksessa Doval, Irene; Sánchez Nieto, Maria Teresa (toim.) Parallel Corpora for Contrastive and Translation Studies : New resources and applications. Amsterdam: John Benjamins, 183–195. (Studies in Corpus Linguistics 90).

2019. Nurmi, Arja & Marja Kivilehto. Identifying Obligation in Legal Finnish and Swedish through English Translations: A Corpus-Assisted Approach. Fachsprache 41 (3–4), 142–158.

2019. Santalahti, Miia & Mikhail Mikhailov. Language of treaties – language of power relations?. Teoksessa Biel, Łucja et al (toim.) Research Methods in Legal Translation and Interpreting: Crossing Methodological Boundaries. London and New York: Routledge, 66–80.

2017. Kivilehto Marja. ”Miten auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävät vastaavat tutkinnon tavoitteita erikoisalojen kääntämisen näkökulmasta?” MikaEL: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen verkkojulkaisu, 136–149.

2017. Liimatainen, Annikki. ”Kollokationen in juristischen Fachtexten im Sprachenpaar Deutsch-Finnisch: Kulturspezifik und translatorisches Management.” Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014. Part 1. Toim. Lew N. Zybatow, Andy Stauder & Michael Ustaszewski. Frankfurt am Main: Lang, 181–187.

2017. Liimatainen, Annikki. ”Ausgewählte Probleme beim Übersetzen von juristischen Kollokationen im Sprachenpaar Deutsch–Finnisch.” Dynamische Gesellschaften – dynamische Kulturen. Sprachliche Verständigung im globalen Zeitalter. Ewald Reuter (Hg.) Tampere Studies in Language, Translation and Literature. Tampere: University of Tampere.

2017. Liimatainen, Annikki, Arja Nurmi, Marja Kivilehto, Leena Salmi, Anu Viljanmaa & Melissa Wallace (toim.) Legal Translation and Court Interpreting. Ethical Values, Quality, Competence Training. Berlin: Frank & Timme.

2017. Mikhailov, Mikhail & Miia Santalahti. ”Mistä kertoo valtiosopimusten kieli? Tapaustutkimus interferenssistä Suomen ja Venäjän välisissä valtiosopimuksissa.” MikaEL, 10, 73–87.

2017. Oksanen, Henrik. Informationsstruktur in komplexen rechtssprachlichen Satzkonstruktionen. From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, 16–17 February 2017, Zagreb. Zagreb: Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions.

2017. Oksanen, Henrik. Informaatiorakenne oikeuskielen komplekseissa virkerakenteissa. Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.–10.2.2017. VAKKI Publications 8. Vaasa: VAKKI.

2017. Salmi, Leena & Marja Kivilehto. Translation Quality Assessment: Proposals for developing the Authorised Translator’s Examination in Finland. Legal Translation and Court Interpreting: Ethical Values, Quality, Competence Training. Toim. Liimatainen, Annikki ym. Berlin: Frank & Timme, 179–198.

2017. Souma Julia, Igor Kudashev & Mikhailov Mikhail. Otricanie v russkih i finskih versiâh dvustoronnih dogovorov meždu Rossiej i Finlândiej: opyt korpusnogo issledovaniâ. Kompʹûternaâ lingvistika i intellektualʹnye tehnologii. Toim. Selegej VP et al. Moskova: RGGU, 419–428. (Kompjuternaja lingvistika i intellektualnye tehnologii 16).

2016. Kivilehto Marja. ”Käännösfunktion huomiotta jättäminen, joka johtaa epätäsmälliseen lopputulokseen: Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon käännöstehtävien arvioinnista.” Teksti ja tekstuaalisuus. Toim. Hirvonen, Pia ym. Vaasa: Vaasan yliopisto, 391–401.

2016. Liimatainen, Annikki & Anna Ruusila. Oikeuskielen kiteytyneet ilmaisut ja kaavamaiset tekstit kieliparissa saksa–suomi. VAKKI Symposium XXXVI ”Text und Textualität“. Universität Vaasa 11.–12.2.2016, 413–424.

2016. Mikhailov Mikhail, Cooper Robert. Corpus Linguistics for Translation and Contrastive Studies: a guide for research. London and New York: Routledge.

Muuta

Translating Europe Workshop -tapahtuma Konekäännin ja ihmiskääntäjä, 31.1.2020.

COST (Corpus-based Studies of State Treaties) alaryhmä järjesti kansainvälisen kesäkoulun Summer School on Multilingual Corpora elokuussa 2017 Virroilla.

Law, Administration, Language and Translation (TransLaw) alaryhmä järjesti Tampereella toukokuussa 2016 kansainvälisen monikielisen Translation and Interpreting as a Means of Guaranteeing Equality under Law (TransLaw2016) -konferenssin.

Yhteyshenkilöt

Mikhail Mikhailov
Professori
mikhail.mikhailov@tuni.fi

Marja Kivilehto
Yliopistonlehtori
marja.kivilehto@tuni.fi