Julkaisut

Vaattovaara, Johanna (2023). Kieli sosiaalisena ilmiönä – kielenkäyttäjien näkökulman merkityksestä. Julkaisussa: L. Kanto, M. Toivola, A. Martikainen, I. Savolainen & E. Vastamäki (toim.), Kieli elämän eri vaiheissa – Näkökulmia kielen moninaisuuteen, s. 60-74. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 55.

 

Esitelmät

Lehtonen, Heini & Vaattovaara, Johanna 2023: Kansalaistiede-työpaja. AFinLAn syyssymposium 11.11.2023. Tampere.

Hippi, Kaarina & Vaattovaara, Johanna 2023: : Kanssatutkimuksen keinoin uutta ulottuvuutta kielikäsitysten ja kielenmuutoksen tutkimukseen. Esitelmä Kansalaistiede-työpajassa. AFinLAn syyssymposium 11.11.2023. Tampere.

Kaarina Hippi & Hanna Lappalainen: Perceptions of language use and generational differences between young and old. Esitelmä IPrA-konferenssissa 10.7.2023, Bryssel, Belgia.

Boglárka Straszer & Kaarina Hippi: Intergenerational encounters and multilingual resources in the talk of older adults. Esitelmä IPrA-konferenssissa 10.7.2023, Bryssel, Belgia.

Kaarina Hippi & Camilla Lindholm: Intergenerational encounters and old age -paneeli IPrA-konferenssissa 10.7.2023, Bryssel, Belgia.

Kaarina Hippi: Aineistonkeruun ja tutkimuksen suunnittelu: Kielikokemuksia kurssilla, ryhmähaastattelussa ja muuten. Esitelmä Miten Suomi puhuu -seminaarissa 24.8.2023, Turku.