Väitös matematiikan oppimisen tukemisesta teknologisilla oppimisvälineillä

EduLitin tutkija Daranee Lehtonen kehitti osana väitöstutkimustaan teknologisen oppimisvälineen tukemaan matematiikan oppimista. Oppimisvälineen avulla oppilaat pystyvät liikuttamaan fyysisiä objekteja, kun he harjoittelevat lineaaristen yhtälöiden oppimista.

Uuden teknologian tavoitteena on auttaa oppilaita abstraktien matemaattisten käsitteiden ymmärtämisessä.

Kehitetyn oppimisvälineen hyödyllisyyttä arvioitiin ala- ja yläkoulussa. Tulokset osoittivat, että uusi oppimisteknologia tuki yhtälöiden ratkaisemiseen liittyvien käsitteiden oppimista, matemaattista kielentämistä sekä tehtävissä suoriutumista eri tasoisilla oppilailla. Heikoimpia oppilaita teknologia tuki erityisesti uusien matemaattisten käsitteiden konkretisoimisessa. Lahjakkaat oppilaat saivat tukea laskujen tarkastamiseen.

Daranee Lehtosen kasvatustieteiden alaan kuuluvaan väitöskirjaan ‘Now I Get It!’: Developing a Real-World Design Solution for Understanding Equation-Solving Concepts voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2250-2

Väitöstilaisuus on perjantaina 11.2.2022 klo 13 ja sitä voi seurata etäyhteydellä.