Lukutaito – tie tulevaisuuteen. PISA 2018 Suomen pääraportti on julkaistu

PISA 2018 Suomen pääraportti julkistettiin 11.1.2022 avoimessa verkkotilaisuudessa.

PISA 2018 -tutkimuksen varsinaiset ensitulokset julkistettiin vuonna 2020. Tässä juuri julkaistussa raportissa tarkastellaan 12 vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin voimin lukutaitoa eri näkökulmista hyödyntäen PISA 2018-tutkimuksessa kerättyä aineistoa. Julkistamistilaisuudessa avauspuheenvuoron pitänyt Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, professori Jussi Välimaa kuvaili, että raportti on mahdollistanut hieman syvällisemmän pohdinnan PISA-aineistoon pohjautuen.

EduLit-tutkimusryhmästä Pirjo Kulju oli toimittamassa teosta yhteistyössä päätoimittajana toimineen Kaisa Leinon ja Juhani Rautopuron kanssa. Hän oli myös kirjoittajana kahdessa artikkelissa.

Raportti on nimetty otsikolla Lukutaito – tie tulevaisuuteen, millä tarkoitetaan sitä, että lukutaitoa pitää kehittää läpi elämän, sillä se on opiskelun, yhteiskuntaan osallistumisen ja oman identiteetin kehittämisen edellytys, kuten kirjan esipuheessa kiteytetään.

Kirjan artikkelit on jäsennetty kolmeen teemaan. Ensimmäinen teema ”Tavoitteena hyvä lukutaito” käsittelee lukutaitoon vaikuttavia tekijöitä ja lukutaidon opetusta koulussa. Toinen teema ”Oppimisen monimuotoisuus” syventyy oppimiseen ja osaamiseen eri näkökulmista. Kolmas teema ”Peruskoulun jälkeen” keskittyy perusopetuksen jälkeiseen vaiheeseen. Kirjan esipuheen mukaan lukutaito muodostaa kirjassa pohjan, joka on merkityksellinen nuorten matkalla perusopetuksesta toisen asteen opintoihin ja tulevaisuuteen.

Julkistamistilaisuudessa esiteltiin tuloksia neljästä eri artikkelista. Kari Nissinen tarkasteli lukemisen median – printti vai digi – yhteyksiä PISAssa mitattavaan lukutaitoon. Jenna Hiltunen käsitteli lukutaidon yhteyttä matematiikan ratkaisuprosentin muutoksiin. Arto K. Ahonen pohti koulueroja resurssien ja sosio-ekonomisen profiilin kannalta ja Raimo Vuorinen urasuunnittelutaitoja laaja-alaisena osaamistavoitteena.

PISA-tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000, jolloin ympäri maailmaa otsikoihin nousi Suomi kaikkein korkeimmalla pistemäärällä. Kirjan julkistamistilaisuudessa tutkimusprofessori Juhani Rautopuro kuvasi tuolloisten PISA-tulosten merkitsevyyttä toteamalla, että PISA pelasti suomalaisen peruskoulun.

Sittemmin suomalaisnuorten PISA-tulokset ovat laskeneet ja etenkin heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt. Tähän on kuitenkin havahduttu ja lukutaidon tukemiseen on tehty monia hyviä avauksia, esimerkkinä Opetushallituksen alaisuudessa toimiva Lukuliike ja vuonna 2021 julkistettu Kansallinen lukutaitostrategia 2030. Kirjan esipuheessa peräänkuulutetaan myös systemaattista tutkimusta muun muassa lukutaitoa tukevista pedagogisista ratkaisuista.

Kirja on julkaistu Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut kirjan julkaisua.

Kaisa Leino, Juhani Rautopuro, & Pirjo Kulju (toim.) (2021). Lukutaito – tie tulevaisuuteen: PISA 2018 Suomen pääraportti. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 82. Raportti on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7411-16-2.