EduLit:n tutkijat Kasvastustieteen päivillä 2021

EduLitin tutkijoilla on esityksiä Kasvatustieteiden päivillä, jotka järjestetään tänä vuonna etäkonfferenssina 25.-26.11.2021.

Riikka Anttonen kertoo esityksessään, miten minäpystyyvyys oli yhteydessä kuudesluokkalaisten nettitekstien arviointitaitoihin. Yhteydet olivat erilaisia, kun oppilaat arvioivat luotettavampia ja epäluotettavampia tekstejä. Tästä lisää sessiossa ”1N Lasten ja nuorten kriittinen lukutaito” torstaina 25.11. klo 12.45-14.15 

Kaisu Rättyän esityksessä tarkastellaan, miten äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opettamisen valmiuksia rakennetaan luokanopettajan koulutusohjelmien opintosuunnitelmissa. Kaisun esitys on sessiossa ”1Q Opettajankoulutuksen tutkimuksen teemaryhmä” torstai 25.11. klo 12.45-14.15

Pirjo Kulju esittelee tutkimusta, jossa opettajaopiskelijat lukivat neljä ristiriitaista nettitekstiä oppimistyyleistä ja arvioivat tekstien luotettavuutta ja perustelivat arvioitaan. Tutkimustulokset auttavat pohtimaan, millaista tukea opettajaopiskelijat tarvitsevat, jotta he saavat hyvät valmiudet kriittisen lukutaidon opettamiseen. Pirjo on mukana sessiossa ”2S Opettajankoulutuksen tutkimuksen teemaryhmä” torstaina 25.11. klo 14.30-16.30.

Kasvatustieteen päivien abstraktikirja löytyy täältä.