ENVIWELL

Restorative environments, favourite places, well-being and health
Elvyttävät ympäristöt, mielipaikat ja hyvinvointi

About the group / Tutkimusaiheemme

AJANKOHTAISTA

Voit vastata kyselyyn Arki ja ulkoilu koronaepidemian aikana allaolevasta linkistä:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEH5t5xcikUpGig_OJOgvNSdUMDRBUDcxVUhFTk40MUlHWDBIT1NYUEJYUi4u

Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa arjesta ja ulkoilusta koronaepidemian aikana Suomessa 2020 (poikkeustila alkoi 16.3.2020). Tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen ja tuloksia julkaistaan kansallisissa ja kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.Tarkempi esittely ja suostumus osallistumiseen kyselylomakkeen ensimmäisellä sivulla.

————————————————————————————————————–

EnviWell is a research group led by Dr. Psychol., Professor Kalevi Korpela at the University of Tampere, Faculty of Social Sciences/Psychology, Finland.
The group (currently 8-10 persons) consists of post docs, PhD and Master’s students working in environmental psychology. We have several collaborators abroad (see Who are we?)

Enviwell-ryhmämme tutkii elvyttäviä ympäristöjä kaupungissa ja luonnossa. Olemme erikoistuneet arkipäivän mielipaikkojen rooliin tunne- ja itsesäätelyssä. Tutkimme henkilön ominaisuuksien kuten paikkakiintymyksen ja muistojen roolia mielipaikassa tapahtuvassa elpymisessä. Tutkimme myös (kaupunki)luonnon työkuormituksesta palauttavaa vaikutusta, liikunnan hyvinvointivaikutuksia erilaisissa ympäristöissä (luonto, rakennetut ja sisäympäristöt) sekä psykologisten harjoitteiden merkitystä luontokokemuksessa.