ENVIWELL

Restorative environments, favourite places, well-being and health
Elvyttävät ympäristöt, mielipaikat ja hyvinvointi

About the group / Tutkimusaiheemme

EnviWell is a research group led by Dr. Psychol., Professor Kalevi Korpela at the University of Tampere, Faculty of Social Sciences/Psychology, Finland.
The group (currently 8-10 persons) consists of post docs, PhD and Master’s students working in environmental psychology. We have several collaborators abroad (see Who are we?)

Enviwell-ryhmämme tutkii elvyttäviä ympäristöjä kaupungissa ja luonnossa. Olemme erikoistuneet arkipäivän mielipaikkojen rooliin tunne- ja itsesäätelyssä. Tutkimme henkilön ominaisuuksien kuten paikkakiintymyksen ja muistojen roolia mielipaikassa tapahtuvassa elpymisessä. Tutkimme myös (kaupunki)luonnon työkuormituksesta palauttavaa vaikutusta, liikunnan hyvinvointivaikutuksia erilaisissa ympäristöissä (luonto, rakennetut ja sisäympäristöt) sekä psykologisten harjoitteiden merkitystä luontokokemuksessa.