Publications

Selected scientific publications:

2021

 • Subiza-Pérez, M., Pasanen, T., Ratcliffe, E., Lee, K., Bornioli, A., de Bloom, J., & Korpela, K. (2021). Exploring psychological restoration in favorite indoor and outdoor urban places using a top-down perspective. Journal of Environmental Psychology, doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101706
 • Ratcliffe, E., Gatersleben, B., Sowden, P. T. & Korpela, K. M. (2021). Understanding the perceived benefits of nature for creativity. The Journal of Creative Behavior. doi:10.1002/jocb.525
 • Nukarinen T., Rantala J., Korpela K., Browning M.H.E.M., Istance H.O., Surakka V. & Raisamo R. (2021). Measures and modalities in restorative virtual natural environments: An integrative narrative review. Computers in Human Behavior. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107008.
 • Korpela, K. & Ratcliffe, E. (2021). Which is primary: Preference or perceived instoration? Journal of Environmental Psychology, 75, 101617. doi: 10.1016/j.jenvp.2021.101617
 • Subiza-Pérez, M., Korpela, K. & Pasanen, T. (2021). Still not that bad for the grey city: A field study on the restorative effects of built open urban places. Cities, 111, 103081.
 • Korpela, K. & Staats, H. (2021). Solitary and social aspects of restoration in nature. In R. J. Coplan, J.C. Bowker & L. J. Nelson (Eds.) The Handbook of Solitude: Psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone (2nd ed., pp. 325-339). Hoboken (NJ): Wiley-Blackwell.
 • Conference presentations: Suko, Y., & Korpela, K. (2021, November 18-19). Which is more restorative? Repeated listening to natural sounds, or sitting in silence? [Conference session]. Conference on Environmental Psychology (CEP) 2021, Lillehammer, Norway.https://eng.inn.no/conferences/conference-on-environmental-psychology-2021/program Suko, Y., Shindo, T., Saito, K., Takayama, N., Warisawa, S., Sakuma, T., Ito, M., Kytölä, P., Nummi, T., & Korpela, K. (2021, October 5-8). Natural Sounds May Improve Surgeons’ Mood States After Surgery [Conference session]. International Conference on Environmental Psychology (ICEP) 2021, Siracusa, Italy. Suko, Y., Korpela, K., & Saito, K. (2021, March 26). Therapeutic Effect of Repeatedly Listening to Natural Sounds: A Longitudinal Study [Conference session]. The 10th Cyberforest International Symposium, Tokyo, Japan. https://saito-lab.com/wp-content/uploads/2021/03/20210326__IntlCFsympProgram.pdf
 • Master’s Theses, psychology, TAU / Pro gradut, Tampereen yliopisto / psykologia: Rautavirta, Niina (2021). Kannabiksen akuutit vaikutukset, vieroitusoireet sekä käyttötarkoitukset eri mielipaikkatyypeissä. Pekurinen, Milja (2021). Luontolähtöisen masennuskuntoutuksen osallistujien kokemusten, voinnin ja masennusoireiden muutokset. Pajunen, Katja (2021). Mielipaikan fyysisten piirteiden yhteys siellä käymisen useuteen – positiivinen affekti välittävänä tekijänä. Lukkari, Tuomas (2021). Psykologisten harjoitteiden yhteys fysiologiseen elpymiseen luontokävelyn aikana.

2020

 • Tester-Jones, M., White, M. P., Elliott, L. R., Weinstein, N., Grellier, J., Economou, T., Bratman, G. N., Cleary, A., Gascon, M., Korpela, K. M., Nieuwenhuijsen, M., O’Connor, A., Ojala, A., van den Bosch, M. & E. Fleming, L. E. (2020). Results from an 18 country cross-sectional study examining experiences of nature for people with common mental health disorders. Scientific Reports, 10, 19408.
 • Salonen, K., Hyvönen, K., Korpela, K., Saranpää, H., Nieminen, J. & Muotka, J. (2020). Luonnosta Virtaa -interventio: osallistujien kokemukset ja tunnetilan muutokset. Psykologia, 55, 25-42.
 • Ratcliffe, E., Subiza-Perez, M., & Korpela, K. (2020). Nature as support to mental health: Memories of favourite natural places and their links to perceived psychological wellbeing. In C. Gallis & W. S. Shin (Eds.) Forests for Public Health (pp. 56-78). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • PhD Thesis: Salonen, K. (2020). Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Tampere University Dissertations 253. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1563-4 Publicly defended June 13, 2020. Opponent: Prof. Juha Holma, University of Jyväskylä, Finland.
 • Nukarinen, T., Istance, H. O., Rantala, J., Mäkelä, J., Korpela, K., Ronkainen, K., Surakka, V., & Raisamo, R. (2020). Physiological and psychological restoration in matched real and virtual natural environments. Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-8. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3334480.3382956
 • Korpela, K. & Pasanen, T. (2020). Biodiversiteetin havaitseminen ja psyykkinen hyvinvointi. In H. Mattila (Ed.) Elämän verkko. Luonnon monimuotoisuutta edistämässä, 213-220. Tallinna: Gaudeamus. ISBN 978-952-345-061-5
 • Korpela, K. (2020). Viherympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Teoksessa H. Mussalo-Rauhamaa, J. Pekkanen, J. Tuomisto & H. S. Vuorinen (toim.) Ympäristöterveys, 264. Duodecim. ISBN 978-951-656-729-0
 • PhD Thesis: Pasanen, T. (2019). Everyday physical activity in natural settings and subjective well-being : Direct connections and psychological mediators. Tampere University Dissertations 187. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1378-4 Publicly defended Jan 11, 2020. Opponent: Prof. Richard Mitchell, University of Glasgow, Institute of Health & Wellbeing, UK.
 • Pro gradut, Tampereen yliopisto / psykologia: Sangervo, Julia (2020). Ilmastoahdistus ja ilmastotoivo: tunteiden yhteys ilmastotoimiin. Horila Ville (2020).  Luontoympäristön käyttö tunnesäätelyssä: epäsuorat yhteydet emotionaaliseen hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen.

2019

2018

2017

2016

 • Ratcliffe, E. & Korpela, K. M. (2016). Memory and place attachment as predictors of imagined restorative perceptions of favourite places. Journal of Environmental Psychology, 48, 120-130. doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.09.005
 • Korpela, K. (2016). Natural settings and favourite places in the vicinity promote well-being. In Coles R, Costa S, Watson S (Eds.) Well-Being 2016: Co-creating pathways to well-being (pp. 11-13). Birmingham City University: Birmingham.
 • Korpela K. M., Stengård E., & Jussila P. (2016). Nature walks as a part of therapeutic intervention for depression. Ecopsychology, 8(1), 8-15. doi.org/10.1089/eco.2015.0070