Publications

Selected scientific publications:

2023

 • Sallay, V., Martos, T., Rosta-Filep, O., Horváth, Z., & Korpela, K. (2023). Profiles of perceived physical features and emotional experiences in favorite places: Discovering ambivalent place preferences. Journal of Environmental Psychology, 90, 102084.
 • Paakkolanvaara, J-V., Hyvönen, K., Salonen, K., Muotka, J. & Korpela, K. (2023). Profiles of depression and restoration in nature-based group therapy. Ecopsychology. http://doi.org/10.1089/eco.2022.0092
 • Hyvönen, K.; Salonen, K.; Paakkolanvaara, J-V.; Väkeväinen, P., & Korpela, K. (2023). Effects of nature-based intervention in the treatment of depression: A multi-center, randomized controlled trial. Journal of Environmental Psychology, 85, 101950. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101950
 • Pasanen, T. P., White, M. P., Elliott, L. R., van den Bosch, M., Bratman, G. N., Ojala, A., Korpela, K., & Fleming, L. E. (2023). Urban green space and mental health among people living alone: The mediating roles of relational and collective restoration in an 18-country sample. Environmental Research, 116324, https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116324.
 • Turunen AW, Halonen J, Korpela K, Ojala A, Pasanen T, Siponen T, Tiittanen P, Tyrväinen L, Yli-Tuomi T, Lanki T (2023). Cross-sectional associations of different types of nature exposure with psychotropic, antihypertensive and asthma medication. Occupational & Environmental Medicine, https://doi.org/10.1136/oemed-2022-108491
 • Salonen, K., Korpela, K. & Hyvönen, K. (2023). Koronapandemian aiheuttamat kielteiset tunteet: luontokokemukset puskurina? Psykologia, 58, 67-83.
 • Salonen, K., Korpela, K. & Hyvönen, K. (2023). Luonnossa ulkoilun merkitys korona-aikana. In A. Mäkikangas & P. Pyöriä (Eds.) Koronapandemia, työ ja yhteiskunta. Muuttuiko Suomi?, 148-160. Tallinna: Gaudeamus. ISBN 978-952-345-212-1
 • Master’s Theses, psychology, TAU / Pro gradut, Tampereen yliopisto / psykologia: Vehkaoja, Hilla (2023). Elpyminen ja elinvoimaisuus ulkomielipaikoissa. Luonto- ja kaupunkisuuntautuneisuus ennustajina?

2022

 • Suko, Y.; Shindo, T.; Saito, K.; Takayama, N.; Warisawa, S.; Sakuma, T.; Ito, M.; Kytölä, P.; Nummi, T.; Korpela, K. (2022). Alleviating Surgeons’ Stress through Listening to Natural Sounds in a Half-Encapsulated Rest Space after an Operation: A Pilot, Longitudinal Field Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 12736. https://doi.org/10.3390/ijerph191912736
 • Rathmann, J., Korpela, K. & Stojakowits, P. (2022) Pleistocene Hypothesis – Moving Savanna Perceptual Preference Hypothesis Beyond Savanna. Frontiers in Environmental Psychology, 13, 901799. doi: 10.3389/fpsyg.2022.901799
 • Sianoja, M., Syrek, C., de Bloom, J., Korpela, K., & Kinnunen, U. (2022). Recovery Across Different Temporal Settings: How Lunchtime Activities Influence Evening Activities. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 7(1): 5, 1–14. doi: 10.16993/sjwop.129
 • Salonen, K., Hyvönen, K., Paakkolanvaara, J-V, & Korpela, K. (2022). Flow with Nature treatment for depression: Participants’ experiences. Frontiers in Environmental Psychology, 12, 768372. doi: 10.3389/fpsyg.2021.768372
 • PhD Thesis: Kukkamäki, M. (2022). Luontotoiminnan hyvinvointivaikutukset lintujen rengastajilla. The well-being effects of nature activities of bird ringers. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/139693 Publicly defended on June 3, 2022. Opponent: Dr., title of Docent Jussi Silvonen, University of Eastern Finland.
 • Master’s Theses, psychology, TAU / Pro gradut, Tampereen yliopisto / psykologia: Marttinen, Moona (2022). Ilmastolapsettomuutta ilmassa: Ilmastoahdistuksen yhteys lasten hankkimisen epäröintiin.
 • Conference presentations: Suko, Y., & Korpela, K. (2022, August 23-27). Repeated listening to natural sounds at home may improve our mental health [Poster presentation]. The 36th Annual Conference for the European Health Psychology Society (EHPS), Bratislava, Slovakia. https://2022.ehps.net/wp-content/uploads/2022/08/ehps22_abstracts.pdf#page=226
 • Suko, Y., Saito, K., & Korpela, K. (2022, July 7-9). Natural sounds of forests vs. favorite music: Which is more beneficial to reducing people’s weekly perceived stress? [Conference session]. International Conference on Forest Therapy: Healing with Nature, University of British Columbia, Vancouver, Canada (held online). https://forestry.ubc.ca/events/forest-therapy-conference/
 • Suko, Y., Saito, K., & Korpela, K. (2022, July 5-8). Potential confounding factors in repeated-measures online field experiments where participants listen to natural sounds for restoration and well-being [Conference session]. IAPS 2022 Conference, Lisbon, Portugal (held online). https://www.iaps2022.com/_files/ugd/2058a7_ea17f653283b40c28398c54b72c21225.pdf

2021

 • Subiza-Pérez, M., Pasanen, T., Ratcliffe, E., Lee, K., Bornioli, A., de Bloom, J., & Korpela, K. (2021). Exploring psychological restoration in favorite indoor and outdoor urban places using a top-down perspective. Journal of Environmental Psychology, doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101706
 • Ratcliffe, E., Gatersleben, B., Sowden, P. T. & Korpela, K. M. (2021). Understanding the perceived benefits of nature for creativity. The Journal of Creative Behavior. https://doi.org/10.1002/jocb.525 Top downloaded paper the journal in 2021.
 • Nukarinen T., Rantala J., Korpela K., Browning M.H.E.M., Istance H.O., Surakka V. & Raisamo R. (2021). Measures and modalities in restorative virtual natural environments: An integrative narrative review. Computers in Human Behavior. doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107008.
 • Korpela, K. & Ratcliffe, E. (2021). Which is primary: Preference or perceived instoration? Journal of Environmental Psychology, 75, 101617. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101617
 • Subiza-Pérez, M., Korpela, K. & Pasanen, T. (2021). Still not that bad for the grey city: A field study on the restorative effects of built open urban places. Cities, 111, 103081.
 • Korpela, K. & Staats, H. (2021). Solitary and social aspects of restoration in nature. In R. J. Coplan, J.C. Bowker & L. J. Nelson (Eds.) The Handbook of Solitude: Psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone (2nd ed., pp. 325-339). Hoboken (NJ): Wiley-Blackwell.
 • Conference presentations: Suko, Y., & Korpela, K. (2021, November 18-19). Which is more restorative? Repeated listening to natural sounds, or sitting in silence? [Conference session]. Conference on Environmental Psychology (CEP) 2021, Lillehammer, Norway.https://eng.inn.no/conferences/conference-on-environmental-psychology-2021/program
 • Suko, Y., Shindo, T., Saito, K., Takayama, N., Warisawa, S., Sakuma, T., Ito, M., Kytölä, P., Nummi, T., & Korpela, K. (2021, October 5-8). Natural Sounds May Improve Surgeons’ Mood States After Surgery [Conference session]. International Conference on Environmental Psychology (ICEP) 2021, Siracusa, Italy.
 • Suko, Y., Korpela, K., & Saito, K. (2021, March 26). Therapeutic Effect of Repeatedly Listening to Natural Sounds: A Longitudinal Study [Conference session]. The 10th Cyberforest International Symposium, Tokyo, Japan. https://saito-lab.com/wp-content/uploads/2021/03/20210326__IntlCFsympProgram.pdf
 • Master’s Theses, psychology, TAU / Pro gradut, Tampereen yliopisto / psykologia: Rautavirta, Niina (2021). Kannabiksen akuutit vaikutukset, vieroitusoireet sekä käyttötarkoitukset eri mielipaikkatyypeissä. Pekurinen, Milja (2021). Luontolähtöisen masennuskuntoutuksen osallistujien kokemusten, voinnin ja masennusoireiden muutokset. Pajunen, Katja (2021). Mielipaikan fyysisten piirteiden yhteys siellä käymisen useuteen – positiivinen affekti välittävänä tekijänä. Lukkari, Tuomas (2021). Psykologisten harjoitteiden yhteys fysiologiseen elpymiseen luontokävelyn aikana.

2020

 • Tester-Jones, M., White, M. P., Elliott, L. R., Weinstein, N., Grellier, J., Economou, T., Bratman, G. N., Cleary, A., Gascon, M., Korpela, K. M., Nieuwenhuijsen, M., O’Connor, A., Ojala, A., van den Bosch, M. & E. Fleming, L. E. (2020). Results from an 18 country cross-sectional study examining experiences of nature for people with common mental health disorders. Scientific Reports, 10, 19408.
 • Salonen, K., Hyvönen, K., Korpela, K., Saranpää, H., Nieminen, J. & Muotka, J. (2020). Luonnosta Virtaa -interventio: osallistujien kokemukset ja tunnetilan muutokset. Psykologia, 55, 25-42.
 • Ratcliffe, E., Subiza-Perez, M., & Korpela, K. (2020). Nature as support to mental health: Memories of favourite natural places and their links to perceived psychological wellbeing. In C. Gallis & W. S. Shin (Eds.) Forests for Public Health (pp. 56-78). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • PhD Thesis: Salonen, K. (2020). Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Tampere University Dissertations 253. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1563-4 Publicly defended June 13, 2020. Opponent: Prof. Juha Holma, University of Jyväskylä, Finland.
 • Nukarinen, T., Istance, H. O., Rantala, J., Mäkelä, J., Korpela, K., Ronkainen, K., Surakka, V., & Raisamo, R. (2020). Physiological and psychological restoration in matched real and virtual natural environments. Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1-8. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3334480.3382956
 • Korpela, K. & Pasanen, T. (2020). Biodiversiteetin havaitseminen ja psyykkinen hyvinvointi. In H. Mattila (Ed.) Elämän verkko. Luonnon monimuotoisuutta edistämässä, 213-220. Tallinna: Gaudeamus. ISBN 978-952-345-061-5
 • Korpela, K. (2020). Viherympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutukset. Teoksessa H. Mussalo-Rauhamaa, J. Pekkanen, J. Tuomisto & H. S. Vuorinen (toim.) Ympäristöterveys, 264. Duodecim. ISBN 978-951-656-729-0
 • PhD Thesis: Pasanen, T. (2019). Everyday physical activity in natural settings and subjective well-being : Direct connections and psychological mediators. Tampere University Dissertations 187. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1378-4 Publicly defended Jan 11, 2020. Opponent: Prof. Richard Mitchell, University of Glasgow, Institute of Health & Wellbeing, UK.
 • Pro gradut, Tampereen yliopisto / psykologia: Sangervo, Julia (2020). Ilmastoahdistus ja ilmastotoivo: tunteiden yhteys ilmastotoimiin. Horila Ville (2020).  Luontoympäristön käyttö tunnesäätelyssä: epäsuorat yhteydet emotionaaliseen hyvinvointiin ja elämäntyytyväisyyteen.

2019

2018

2017

2016

 • Ratcliffe, E. & Korpela, K. M. (2016). Memory and place attachment as predictors of imagined restorative perceptions of favourite places. Journal of Environmental Psychology, 48, 120-130. doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.09.005
 • Korpela, K. (2016). Natural settings and favourite places in the vicinity promote well-being. In Coles R, Costa S, Watson S (Eds.) Well-Being 2016: Co-creating pathways to well-being (pp. 11-13). Birmingham City University: Birmingham.
 • Korpela K. M., Stengård E., & Jussila P. (2016). Nature walks as a part of therapeutic intervention for depression. Ecopsychology, 8(1), 8-15. doi.org/10.1089/eco.2015.0070