Workplace Award to Collaboration of Mushrooming and Monoma

The collaboration of Mushrooming and Monoma won the Workplace Award of this year in the category of responsibility, referring to ecologically and socially sustainable action! Award was received by Janne Näreranta from Monoma and Elina Alatalo from Mushrooming.

Award is given by Rakli and IFMA, who present Finnish building owners and managers at large. The recognition was based on the work that Mushrooming and Monoma have started in order to develop better practices for bringing vacant premises and people in the need of them together. Mushrooming is an over 10 years old network of self-organized co-working places hosting plenty of people who look for economical spaces that allow re-fitting. Monoma in turn is an enterprise that takes large vacant premises on their shoulders to activate and rent them further in smaller units. Mushrooming is one of the central cases of Alatalo’s action research and she has been part of the experiment since its beginning.

Award would not be possible without all the people active in Mushrooming, because it is them who create the beautiful, exiting spaces of work and their communities, often by taking vacant spaces back into use. Thus this award is a celebration of the power of networked self-organization. We hope that this recognition will help us in getting research and development projects for Mushrooming funded in near future. For us this award tells that the circular economy of buildings is now appreciated, referring to using buildings longer with new tactics as well as taking vacant spaces back into use. One of the key values of the collaboration is that the new practices developed will bring about more, as well as more diverse places of work by enabling groups of people to create themselves their own dream spaces.

Acknowledgements to other Mushrooming facilitators of the last years: Inari Virkkala, Ilkka Törmä, Kimmo Koivisto as well as from earlier times Hannu Aarniala and Mia-Elina Aintila! Special thanks to colleagues at Tampere University for support in doing research on Mushrooming.

In the following a news article in Finnish on the matter:

 

Tyhjät työtilat yhteisölliseen käyttöön

– Mushrooming ja Monoma palkittiin vastuullisuudesta

 

Mushroomingin ja Monoman yhteistyö auttaa ihmisiä järjestämään itse itselleen sopivia työn tiloja ja jakamaan niitä muiden kanssa. (Kuva: Sebastian Jäntti).

Mushrooming-verkoston ja kiinteistömanageri Monoman yhteistyö on palkittu Vuoden työympäristöteko -kilpailussa. Kaksikko voitti vastuullisuuskategorian Rakli ja IFMA Finland -yhdistysten kilpailussa toiminnalla, jonka ansiosta tyhjät toimistokiinteistöt saadaan käyttöön pandemian jälkeisessä työkulttuurissa.

Vuosittainen työympäristötekojen kilpailu keräsi tänä vuonna 24 osallistujaa. Voittajiksi Rakli ja IFMA valitsivat tekoja, joissa yhdistyvät työhyvinvointi ja työntekijöiden kohtaaminen. Kilpailun järjestäjistä Rakli on Suomen kattavin ammattimaisten kiinteistönomistajien ja rakennuttajien järjestö. IFMA puolestaan on maailmanlaajuinen toimitilajohtamisen yhdistys.

Palkitun työympäristöteon esittelivät kilpailuun Mushroomingin puolesta arkkitehti, tutkija Elina Alatalo sekä Monomalta Business Development Manager Janne Näreranta. Elina Alatalo tekee ympäristöpolitiikan väitöskirjaa Tampereen yliopistossa osana Sustainable Transformation of Urban Environments -profilaatioalaa. Hän on yksi Mushrooming-verkoston perustajista.

Mushrooming on yhteisöllisten työhuoneiden verkosto, joka auttaa ihmisiä löytämään sopivia työn yhteisöjä ja yhteisöjä löytämään sopivia ihmisiä. Elina Alatalo kertoo verkostossa toimivan muun muassa freelancereita, pieniä yrityksiä ja etätyöskentelijöitä. Ammattikuvat vaihtelevat luovien alojen ihmisistä ja taiteilijoista, tietotyöläisten kautta aina fysioterapeutteihin ja urheilijoihin asti.

Tiloina jaetaan yleisimpien tietokoneella työskentelyn paikkojen lisäksi esimerkiksi pieniä kauppoja, teattereita, joogasaleja ja jopa vanhoja vesitorneja.

Yhteisöllisten työtilojen verkostolle lisää riskinottokykyä

Mushroomingilla on yli 10 000 käyttäjää Suomen suurimmissa kaupungeissa. Helsingissä verkoston kautta näkyvillä on arviolta noin 500 erilaista jaettua työn tilaa.

Ideana on ottaa tyhjiä ja normaalien vuokramarkkinoiden unohtamia tiloja käyttöön.

– Mahdollistamme itseorganisoitumista ja itse tekemisen aatetta. Pieni ryhmä vuokraa tilan, järjestää sinne oman näköisensä työn ympäristön ja alkaa toteuttaa unelmaansa. Tällöin edulliset ja muokkaamista kestävät tilat nähdään usein aarteina, Alatalo kuvaa.

Monoma Suomi on vapaiden kiinteistöjen asiantuntija, joka tarjoaa kiinteistönomistajille kiinteistömanagerointia ja turvapalveluita. Yritys on osa hollantilaislähtöistä Mosaic World -konsernia, joka toimii yhdeksässä Euroopan maassa.

Yhteistyö tuli Alatalon mukaan tarpeeseen, sillä Mushroomingilla on toistaiseksi ollut heikko yhteys kiinteistönomistajiin. Monoma puolestaan välivuokraa suurta määrää tyhjiä tiloja, jotka kaipaavat käyttäjiä. Välivuokraus tarkoittaa, että Monoma ottaa vastuulleen ison kiinteistön, jota se alivuokraa edelleen pienemmissä osissa.

Työhuoneyhteisöjen näkökulmasta Monoma on tärkeä välitoimija, sillä se kykenee ottamaan ison kiinteistön hallinnoinnin taloudelliset riskit, tekemään pieniä korjausinvestointeja ja vakuuttamaan myös väliaikaisen käyttöönoton. Näin työhuoneyhteisöjen ulottuville tulee yhä kiinnostavampia ja suurempia rakennuksia.

Monoman konseptilla tilojen operointi tarjoaa mahdollisuuksia työskentely- ja harrastetiloille myös sellaisille ryhmille, toimijoille ja yrittäjille, joiden on muutoin hankala löytää tarkoituksiinsa sopivia kohtuuhintaisia tiloja. Joustavat sopimusehdot mahdollistavat myös lyhytaikaisen käytön, jolloin esim. pitkät sopimusajat eivät muodostu esteeksi tilojen vuokraamiselle ja käyttämiselle.

Löydä juuri sinulle sopiva työtila ja yhteisö

Kuten deittisovellus omalla alueellaan, palvelu yhdistää toisilleen sopivat työntekijät ja työtilat.

Mushrooming.fi on sovellus, josta puhuttiin kilpailussa ”tyhjien työtilojen vastuullisena Tinderinä”. Työntekijät ja työtilat etsivät sopivia osumia, ’matcheja’. Palvelua täydentävät kaupunkikohtaiset ryhmät Facebookissa, esimerkiksi Mushrooming Helsinki tai Tampere. Ryhmien avulla ihmisten ja yhteisöjen vuorovaikutus on omaehtoista, ja ne mahdollistavat monipuoliset tilahaut ja paikallisten tapahtumien järjestämisen.

Työntekijät ympäri Suomen voivat löytää Mushroomingin avulla tarpeitaan vastaavan työtilan, joka muuten olisi tyhjillään.

– Itse sovellus on ollut olemassa jo seitsemän vuotta. Siitä on puuttunut rajapinta kiinteistönomistajiin eli tyhjien tilojen tarjonta, jota yhteistyö Monoman kanssa tulee nyt synnyttämään, Alatalo kertoo.

Verkostoa ovat kehittäneet Alatalon lisäksi arkkitehdit Ilkka Törmä ja Inari Virkkala, sekä it-asiantuntija Kimmo Koivisto, aiempina vuosina myös graafikko Hannu Aarniala ja viestijä Mia-Elina Aintila.

Tyhjien tilojen käyttö tukee kestävyysmurrosta

Mushrooming-verkosto on Elina Alatalon tutkimuksen keskeinen tapaus. Toiminta käynnistyi alun perin pienen ryhmän kiinnostuksesta ja tarpeista.

– Meillä oli yhteisöllinen työhuone, josta olimme kukin oppineet paljon, niin ihmisinä kuin työn saralla. Tiesimme, että tällaisia työhuoneita on muitakin, mutta emme tienneet kenellä ja missä. Halusimme oppia tuntemaan toisia ja nähdä, mitä alkaa tapahtumaan, jos yksinkertaisesti ’kasvatamme rihmastoa’ eli vuorovaikutusta.

– Lopulta verkoston kehittämisestä tuli merkittävä syy sille, että ryhdyin tutkijaksi. Kestävään kaupunkikehitykseen liittyvä tiedon nälkä kasvoi. Tahdoin ymmärtää paremmin, miten verkosto on kehittynyt, millaisesta tyhjien tilojen käyttöönotosta siinä on kyse, ja kuinka voisimme tukea tämän kaltaista itseorganisoitumista paremmin, Alatalo kertoo.

Tunnustus on Alatalon mukaan käännekohta.

– Se osoittaa, että kiinteistönomistajat ovat todella alkaneet arvostaa tilojen kiertotaloutta. Tämä tarkoittaa, että rakennusten käyttöikää pidennetään pitämällä niitä käytössä uusin toimintamallein ja otetaan tyhjilleen päässeitä tiloja takaisin käyttöön.

Alatalo näkee toiminnalla merkitystä kansallisten kestävyystavoitteiden saavuttamisessa.

– Hyödynnettäessä vanhaa voi vähentyä paine käyttää resursseja pelkästään uuden rakentamiseen, jolloin hiilijalanjälki pienenee.

Kokeiluja oikeissa kiinteistöissä

Palvelun eettisenä ytimenä korostuvat matala vuokrataso ja yhteisöllisyys, ja siinä on tavoitteena kannustaa ihmisiä erilaisiin kokeiluihin. Ne taas synnyttävät uudenlaista yritteliäisyyttä, työpaikkoja ja innovaatioita.

Yhteistyöhön kuuluu myös erilaisia kokeiluja, joilla kiinteistöihin saadaan elämää. Auroratalossa Espoossa yhteisöllisyyttä rakentaa luottovuokralainen. (Kuva: Juha Kärkkäinen)

Monoma ja Mushrooming ovat esimerkiksi aloittaneet Pasilassa kokeilun, jossa kutsuttiin hyvin tavanomaiseen toimistorakennukseen niin sanottu ankkuritoimija, jolla on voimakas oma identiteetti. Ratkaisu on luonut vetovoimaa ja pienen mittakaavan paikalliskulttuuria.

Espoon Aurorakeskuksessa yksi talon vuokralaisista toimii palkattuna, niin sanottuna yhteisöllisenä talonmiehenä.

– Hän on se ensimmäinen paikallinen kasvo, keneen ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä. Yhteisöllisyyttä ruokkivien toimintamallien on huomattu tuottavan pitovoimaa ja vähentävän esimerkiksi huoltotoimenpiteitä, Alatalo sanoo.

Kilpailu kovassa seurassa

Vuoden työympäristöteko -kilpailussa etsittiin parhaita työympäristöjä yrityskulttuurin, uusien työvälineiden, fyysisen työympäristön ja vastuullisuuden kategorioissa sekä pääkategoriassa, suurissa työympäristöteoissa. Lisäksi kilpailussa jaettiin neljä kunniamainintaa.

Tänä vuonna palkittiin muun muassa Vakuutusyhtiö If, Kemira ja Porin kaupunki.

– Tämän voisi ajatella tarkoittavan myös sitä, että yhteisöllisten työhuoneiden verkoston pienipiirteisestä vapaaehtoistoiminnasta on kasvanut yhteiskunnallisesti merkittävää ja tunnistettavaa, Alatalo miettii.

RAKLIn tiedote Työympäristöteoista: Työympäristöissä trendaavat nyt henkilöstön hyvinvointi ja työntekijöiden kohtauspaikat

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry

IFMA Finland ry

Lisätietoa:

Elina Alatalo, Mushrooming ry, Tampereen yliopisto

elina.alatalo@tuni.fi, +358442569936

Janne Näreranta, Monoma Finland

j.nareranta@monoma.eu, +358405288505