Julkaisut

Julkaisut 2024

Julkaisut 2023

Factors related to workplace learning and congruence with organizational goals and values: Empirical findings from Estonia, Finland and Italy

Nokelainen, P., Räisänen, M., Riviezzo, A., & Antonelli, G. Teoksessa L. M. Herrera, M. Teräs, P. Gougoulakis & J. Kontio (toim.), Learning, teaching and policy making in VET - Emerging issues in research on vocational education & training VOL 8 (s. 479-513). Atlas Akademi.

Julkaisut 2022

Julkaisut 2021

We treat everyone equally, but…” Finnish engineering teachers’ perceptions of gendered differences in guidance and counselling

Lätti, J. & Niiranen, S. SEFI 2021

Reaching for medals and vocational excellence?: WorldSkills competition success in relation to goal orientations and metacognitive and resource management strategies

Nokelainen, P., & Rintala, H. Teoksessa E. Kuusisto, M. Ubani, P. Nokelainen, & A. Toom (toim.), Good teachers for tomorrow's schools (s. 240–256). Brill.

Julkaisut 2020

Evaluating the applicability of approaches to teaching inventory (ATI) in higher engineering education research and development.

Naukkarinen, J. & Niiranen, S. Frontiers in education conference (FIE), Uppsala.

Julkaisut 2019

Julkaisut 2018

Tiedettä tarinoista: eläytymismenetelmän käyttö ja soveltaminen

Eskola J., Virtanen S., & Wallin A. Teoksessa Valli Raine (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1: Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus, 63–77.

Apprentices’ adaption and innovation styles in relation to dimensions of workplaces as learning environments

Nokelainen, P., Rintala, H., & Pylväs, L. Teoksessa L. Moreno Herrera, M. Teräs, & P. Gougoulakis (toim.), Emerging issues in vocational education & training: Voices from cross-national research (s. 370–388). Stockholm University Press.

Työn murros haastaa ammatillisen koulutuksen

Rintala, H., & Nokelainen P. Talous & Yhteiskunta, 46(2), 56–60.

Julkaisut 2017

2015