PGL-tutkimusryhmä

PGL -tutkimusryhmä tarkastelee ammatillisen osaamisen kehittymistä ja ammatillisen kasvun edellytyksiä muuttuvissa ja monimuotoistuvissa työ- ja oppimisympäristöissä. Tutkimus kohdistuu oppimiseen, ohjaukseen ja opettamiseen liittyviin tekijöihin ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen ja työelämän konteksteissa.

Tutkimus pyrkii kehittämään jatkuvan oppimisen ja hyvinvoinnin tulevaisuuden näkymiä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla.