PGL-ryhmän tutkijoiden artikkeli sai ”Outstanding Paper” -palkinnon vuoden 2023 Emerald Literati Awards -valinnoissa

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Artikkeli “Thriving or surviving at work: How workplace learning opportunities and subjective career success are connected with job satisfaction and turnover intention?” julkaistiin Journal of Workplace Learning -julkaisussa 2022 ja sen kirjoittajina olivat Eija Lehtonen, Petri Nokelainen, Heta Rintala ja Ilmari Puhakka. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Artikkelissa tutkittiin työpaikan oppimismahdollisuuksien, subjektiivisen uramenestyksen, työtyytyväisyyden ja työpaikan vaihtoaikeiden välisiä yhteyksiä. Yhtenä löydöksenä voisi todeta, että uratyytyväisyys liittyy paitsi kokemukseen siitä, että työ vastaa työntekijän henkilökohtaisia tarpeita ja mieltymyksiä, myös tunteeseen, että uraa hallitaan itse ja urapäätöksiä tehdään aktiivisesti.

Ei ole samantekevää, mitä työntekijät urallaan arvostavat ja arvottavat. Työnantajalla on hyvä olla herkät korvat. Avoin vuoropuhelu työnantajan ja työntekijän välillä antaa tietoa tekijöistä, jotka ovat subjektiivisen uramenestyksen kokemuksen taustalla. Millaisia arvoja, asenteita ja toiveita uraan liittyy? Missä työntekijä haluaa kehittyä? Työntekijät kantavat suuren vastuun siitä, mitä he oppivat ja miten, ja räätälöivät urapolun omien kriteeriensä mukaan. Parhaimmillaan organisaatiot voisivat tarjota keskustelujen pohjalta mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja yksilöllisiin uravalintoihin yrityksen sisällä, ilman että niitä tarvitsee etsiä muualta.  

Outstanding Paper -palkinnot ovat olleet Emerald Literati Awards for Excellence -kilpailun kulmakivi. Toimitustiimi valitsee vuoden voittajaksi mielestään vaikuttavimman edellisvuonna lehdessä julkaistuista artikkeleista. 

Valintakriteerit: 

  • Tutkimus luo vaikutuksia ja todellista muutosta myös muualla kuin akateemisessa maailmassa 
  • Luo uutta tietoa joko lähestymistavallaan tai aiheellaan  
  • Erinomainen rakenne ja esitystapa 
  • Hyvä kirjoitusasu 
  • Perustelujen tai analyysin tarkkuus 
  • Merkityksellisyys käytännön ja jatkotutkimuksen kannalta 
  • On ajantasainen viittaamalla viimeisimpään ja keskeisempään tutkimukseen 
  • Viime kädessä erinomaisessa kirjoituksessa pitäisi olla ”x-tekijä” – jokin, joka saa sen erottumaan muista. 

Artikkeli on luettavissa täältä.