TeC@ses

Ammatillisten opettajien osaamisen vahvistaminen digitaalisessa maailmassa

TeC@ses-projekti keskittyy verkossa opetettaviin käytännön case-opintoihin: miten luoda ja kirjoittaa käytännön case-tapauksia sekä toteuttaa opetusta niiden kautta ammatillisissa kouluissa.

Koulutuksen maailma on kokenut nopean digitaalisen muutoksen, viimeistään Covid-19-pandemian aiheuttamien haasteiden vuoksi. Nämä muutokset ulottuvat erityisesti ammatillisiin oppilaitoksiin, joissa pyritään valmistamaan opiskelijoita muuttuviin työmarkkinoihin. Opettajien tuleekin pystyä tarjoamaan uusia medioita hyödyntävää, digitaalisesti korkeatasoista ja pedagogisesti perusteltua opetusta. Jotta opettajat voivat vastata tarpeeseen käytännönläheisistä opetus- ja oppimisjärjestelyistä, heidän on kehitettävä digitaalisia ja pedagogisia taitojaan. Tarve on erityisen suuri silloin, kun opiskelu tapahtuu kokopäiväisesti oppilaitoksessa.

Tutkimusprojektissa ”Teaching case studies online: How to design and teach case studies in vocational schools” (TeC@ses) tunnistetaan käytännön case-opintojen potentiaali ongelmalähtöisenä ja opiskelijan aktiiviseen toimintaan perustuvana opetusmenetelmänä, jossa pyritään yhdistämään digitaaliset opetusmenetelmät ja monimutkaiset työelämässä tapahtuvat oppimistilanteet. Projekti on vastaus siihen kritiikkiin, että perinteiset case-opinnot ovat usein tekstipainotteisia ja osallistavat vain vähän. TeC@sesin avulla opettajat voivat kehittää digitaalisia taitojaan sekä hyödyntää multimediaa ja digitaalisia työkaluja case-opintojen esittämiseen ja käsittelemiseen osallistavalla ja autenttisella tavalla.

Antwerpenin, Kölnin, Tampereen ja Prahan taloustieteellisen yliopiston yhteinen projekti keskittyy innovatiivisen e-oppimistyökalun, TeC@ses -työkalun kehittämiseen, joka on erityisesti suunniteltu käytännön case-opintojen opiskeluun. Työkalu toimii kahdella tasolla. Ensinnäkin opettajat voivat käyttää sitä oppiakseen lisää case-opintojen suunnittelusta ja digitaalisesta toteuttamisesta, ja varmistua näin opettamisen laadusta. Toiseksi, TeC@ses on verkossa oleva koulutusohjelma ammatillisille opettajille. TeC@ses-työkalussa on kaksi moduulia: Suunnittele (Design) ja Opeta (Teach), ja se tarjoaa interaktiivista tukea. Työkalun avulla luodaan käytännön case-esimerkkejä ja pedagogisia askeleita opetukseen. Työkalun avulla pyritään tarjoamaan opettajille taitoja ja edellytyksiä luoda laadukkaita, käytäntöön perustuvia case-opintoja. Sisältö esitetään monipuolisissa muodoissa, kuten ohje- ja prosessivideoina, podcasteina ja interaktiivisina harjoituksina, joiden avulla opettajat voivat kehittää osaamistaan omassa tahdissaan, ajasta ja paikasta riippumatta.

TeC@ses-työkalun toimivuuden varmistamiseksi ammatillisen koulutuksen ja e-oppimisen asiantuntijat osallistuvat arviointiin. Ammatilliset koulut toimivat yhteistyökumppaneina ja neuvonantajina, jotta varmistutaan siitä, että projekti vastaa kohderyhmän tarpeita. Suomessa partnereina toimivat Tuula Hoivala Tampereen seudun ammattiopistosta (Tredu), Ismo Salmela Koulutuskuntayhtymä OSAO:sta sekä Solja Upola Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä (REDU).

TeC@ses-työkalu ei ole pelkästään keino opettajille parantaa osaamistaan uusien medioiden avulla, vaan se toimii myös alustana digitaalisten taitojen kehittämiselle, jotka ovat mediarikkaan ja innovatiivisen opetuksen edellytys. Tämä työkalu on merkittävä askel kohti digitaalisesti kehittynyttä koulutuksen maailmaa, ja se tulee olemaan saatavilla tšekin, hollannin, englannin, suomen ja saksan kielillä.

Projektityyppi: Erasmus+

Projektin kesto: 01.12.2023 – 30.11.2026

Projektin pääverkkosivut: https://tecases.uni-koeln.de/en/

Projektipartnerit:

Prof. Dr. Matthias Pilz, Kölnin yliopisto, Saksa (Johtava organisaatio)

Prof. Dr. Sascha Albers, Antwerpenin yliopisto, Belgia

Dr. Tobias Cramer, Prahan kauppakorkeakoulu, Praha, Tšekki

Prof. Dr. Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto, Suomi

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.

 

Uutiskirje 1 (3/24): https://research.tuni.fi/pgltutkimus/yleinen/business-cases-online-learning-uutiskirje-1-3-24/