Business Cases & Online Learning - Uutiskirje 1 (3/24)

Uuden verkoston avaus

Tämä on hiljattain perustetun “Business Cases & Online Learning”-verkoston ensimmäinen uutiskirje. Uutiskirje tulee tarjoamaan ajankohtaisia uutisia ja kehityssuuntia työelämäcasen käytössä opetuksessa digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. Tätä uutiskirjettä voi vapaasti levittää muille kiinnostuneille tahoille. Toivotamme tervetulleiksi myös aiheeseen liittyvän e³Cases-hankkeen uutiskirjeen lukijat. Jo päättyneestä e³Cases-hankkeesta voi lukea lisää täältä.

Hanke käynnistyi joulukuussa 2023

Verkosto rakentuu EU:n osarahoittaman hankkeen “Teaching case studies online: How to design and teach case studies in vocational schools” (TeC@ses) pohjalle, jonka toteuttajina toimivat Kölnin yliopisto (koordinoiva taho), Antwerpenin yliopisto, Tampereen yliopisto, sekä Prahan kauppakorkeakoulu.

Hanke keskittyy verkkopohjaisen oppimistyökalun kehittämiseen, joka käsittelee työelämäcasen suunnittelua ja opetuksessa käyttämistä digitaalisessa ympäristössä. Tämä työkalu toimii kahdella tavalla: 1) Opettajat voivat käyttää työkalua harjaannuttamaan omia taitojaan työelämäncasen suunnittelussa ja niiden kehittämisessä digitaalisten keinojen kautta tehokkaan opetuksen mahdollistamiseksi. 2) Työkalu toimii verkkopohjaisena valmennuksena ammattioppilaistosten opettajille.

Työkalu yhdistää interaktiivisesti oppimisen tukea sen kahden moduulin kautta sisältäen käytännön esimerkkejä ja opetuksen pedagogisia vaiheita, sekä interaktiivisia tehtäviä. Nämä resurssit on suunniteltu kehittämään opettajien taitoja laadukkaiden ja käytännönläheisten työelämäncasejen luonnissa ja käytössä opetuksessa. Työkalun avulla on myös tarkoitus kehittää digitaitoja, joita tarvitaan erilaisia medioita hyödyntävään ja innovatiiviseen opetukseen. Työkalu tulee olemaan saatavilla suomeksi ja muilla hankkeen kielillä (tsekki, hollanti, englanti ja saksa). Lisätietoja hankkeesta löytyy suomeksi täältä ja englanniksi hankkeen pääsivuilta.

Hankkeen ensimmäinen yhteistapaaminen Prahassa

Mitä digitalisaatio tarkoittaa työelämäncasen käytössä opetuksessa? Mitä opettajien täytyy tietää? Kuinka Tec@ses-työkalu rakentuu?

Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia hankkeen ensimmäisessä kasvokkaisessa yhteistapaamisessa Prahassa 14.–16.2.2024. Tapaamisessa lisättiin yhteisöllisyyttä hankkeen toteuttajien kesken ja selkiytettiin tulevia työvaiheita. Keskustelujen pohjalta syntyi myös suunnitelma työkalun kehittämiseen, mikä on tällä hetkellä käynnissä. Hankkeen aikana partnerit kokoustavat kasvokkain neljästi, joista seuraava tapahtuu marraskuussa 2024 Antwerpenissa.

Tämä uutiskirje ilmestyy neljän kuukauden välien. Uutiskirjeiden välillä ajankohtaisista asioista pysyy parhaiten mukana hankkeen sivuja seuraamalla (suomi ja eng).

Vastaanotamme mieluusti palautetta ja kommentteja uutiskirjeeseen tai hankeeseen liittyen.

Yhteys: ilmari.puhakka@tuni.fi

 

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.