Professori Susanne Weber vieraili Tampereen yliopistossa Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan kutsumana

Professori Susanne Weber (Ludwig-Maximilian yliopisto, München, Saksa) vieraili Tampereen yliopiston kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunnassa (EDU) 5.–6. kesäkuuta 2023.

Professional Growth and Learning (PGL) -tutkimusryhmä järjesti 5.6. epämuodollisen keskustelutuokion professori Weberin kanssa heille, jotka eivät päässeet osallistumaan luennolle. Tilaisuudessa PGL-ryhmän väitöskirjatutkijat Eija Lehtonen ja Ilmari Puhakka saivat erinomaisia kommentteja professori Weberiltä koskien heidän nykyistä HYBRIDI-tutkimusprojektiaan, joka keskittyy erilaisin tavoin järjestettyihin (face-to-face, hybridi, verkossa) työn vuovaikutustilanteisiin.

Tiistaina 6.6. professori Weber piti julkisen luennon aiheesta Ammattikoulujen opettajien kaksoissidokset digitalisaation kontekstissa – Analyysi kulttuurihistoriallisen toimintateorian näkökulmasta (CHAT). Luennolla käsiteltiin sitä, kuinka digitalisaatio asettaa monenlaisia uusia haasteita myös ammatillisen koulutuksen opettajille Saksassa. Weber toi esiin, että opettajien ammatillinen kehittyminen ei riipu ainoastaan yksilöllisistä valinnoista, vaan myös muista toimijoista ja tässä prosessissa esiintyvästä vuorovaikutuksesta, kuten hallinnollisista ja lakisääteisistä vaatimuksista, eri toimijoiden toiminnasta ja käytännöllisistä vastuista. Toimijoiden välille syntyy jännitteitä, myös ”kaksoissidosilmiöinä”, jotka voidaan tunnistaa, tulkita, pilkkoa ja ratkaista laajemmassa järjestelmäkontekstissa. Luennolla esiteltiin tutkimusta, jossa jäljitettiin ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen (FaC) rakennetta ja vuorovaikutusta kulttuurihistoriallisen toimintateorian (CHAT) avulla. Ammatillisen koulutuksen opettajat joutuvat kaksoissidonnaisuuden suhteen kriittisten valintojen eteen niin rakenteellisella tasolla kuin ammatillisen ymmärryksensä tai jopa asenteen ja kiinnostuksen kohteiden kannalta. Luento herätti rikasta akateemista keskustelua tutkimuksessa käytetyistä teoreettisista ja menetelmällisistä näkökulmista, sekä tutkimustulosten sovellettavuudesta Suomen kontekstiin.

EDU ja PGL-tutkimusryhmä kiittävät lämpimästi professori Weberiä arvokkaasta vierailusta tiedekunnassa.