PGL-tutkimusryhmän tutkijat esittelivät HYBRIDI-hankkeen alustavia tuloksia WORK2023 konferenssissa

Turun yliopiston järjestämä WORK2023 konferenssi kokosi yhteen työelämätutkijoita lähes kolmestakymmenestä maasta elokuisen kesäiseen Turkuun 23.–25.8.2023. Keynote –puheenvuorot, esitykset ja vapaan verkostoitumisen aikana syntyneet kiinnostavat keskustelut avasivat uusia näkökulmia tuoreimpaan työelämätutkimukseen.

Turussa järjestetty kansainvälinen WORK2023 konferenssi tarjoili laajan kattauksen ajankohtaisia työelämätutkimuksen teemoja. Pääteeman ”Digital capitalism: peril and possibilities” ympärillä teemaryhmät ja esitykset tarjosivat ajankohtaista keskustelua varsinkin alustatalouden, monipaikkaisen työn, ilmastonmuutoksen, oppimisen sekä digitalisaation ja robotisaation aiheista.  

PGL-tutkimusryhmän esitykset olivat teeman Hybrid working – a pathway to better working lifealla. Eija Lehtonen ja Ilmari Puhakka esittelivät posteriesityksessään parhaillaan käynnissä olevaa Hybridi-tutkimushanketta kuvaten hankkeen taustoja, aineistonkeruuta, analyysejä ja alustavia tuloksia. Hybridi-hankkeessa perehdytään työelämän vuorovaikutustilanteisiin kolmessa eri asetelmassa: kasvotusten, etänä ja hybridisti (osa osallistujista on kasvotusten samassa tilassa, osa etänä). Tutkimuksen aineisto koostuu kolmen yrityksen asiantuntijoilta kerätystä monipuolisesta datasta, joka sisältää sähköisen kyselyaineiston, älysormuksin mitatun fysiologisen virittyneisyysaineiston (Electrodermal activity; EDA), päiväkirjasovelluksella kirjatun tapahtumakohtaisen aineiston sekä haastattelut.  

Ilmari Puhakka esitteli lisäksi alustavia tuloksia Hybridihankkeesta esityksessään, jonka otsikkona oli “Differences in emotional states, basic psychological need satisfaction, and physiological arousal between face-to-face, hybrid, and online group work situations”. Tulokset osoittavat hybridisti ja verkossa tapahtuvien kohtaamisten haastavan työssä tapahtuvaa oppimista ja kehittymistä, ja vaikuttavan kielteisesti yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Ylipäätään etätyöskentely oli yhteydessä alempaan yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Mitä tunteisiin tulee, deaktivoivat tunteet olivat yleisempiä hybridisti ja etänä tapahtuneissa yhteistyötilanteissa.   

Kaiken kaikkiaan konferenssi oli antoisa ja tarjosi laajan näkökulman Suomessa ja muualla maailmassa meneillään olevasta työelämätutkimuksesta.   

Konferenssin verkkosivut: https://work2023.fi/