Sarjiksen posteriesitelmä KäTu-symposiumissa

Sarjiksen uutta tutkimusta esitellään XX Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa, joka järjestetään Turun yliopistolla 13.-15.4.2023.

Sarjis esittelee Graphic Justice -hankkeen kuulumisia posteriesitelmässä. Posterisessiossa on mukana myös Sarjiksen monitieteiseen graduseminaariin osallistuvan Maria Doudkon esitelmä. Pro gradu -tutkielmassaan Doudko rakentaa heuristiikkalistaa sarjakuva-asiakirjojen laadun arviointiin.

Sarjiksen posteri nähtävissä täällä: Posteri KäTu