Sarjiksen tutkimuksesta selkokielellä

Sarjiksen tutkijan Mira Kainulaisen selkokielinen blogiteksti tutkimusryhmän työstä

Virallinen teksti voi olla myös sarjakuva

Monet meistä pitävät sarjakuvista. Niitä on monia erilaisia. Jotkut sarjakuvat ovat hauskoja tai jännittäviä. Sarjakuva voi olla myös vakava. Esimerkiksi virallinen teksti voi olla vakava sarjakuva. Tällainen sarjakuva on nimeltään sarjakuva-asiakirja.

Tässä tekstissä kerromme ensin, mikä on Sarjis. Sitten kerromme, millaisia ovat sarjakuva-asiakirjat. Kerromme lyhyesti myös siitä, miksi sarjakuva-asiakirjat ovat tärkeitä. Lopuksi esittelemme yhden sarjakuva-asiakirjan. Se on ikäihmisten palvelun käyttöohje.

Sarjis-tutkimusryhmä

Sarjis on tutkimusryhmä eli ryhmä, jossa on monta tutkijaa. Alla näet piirroksen Sarjiksen jäsenistä.

Piirroskuva, jossa on seitsämän ihmisen kasvot rivissä turkoosilla taustalla

Kuvassa on Sarjiksen jäsenet sarjakuvan hahmoina. Kuvan piirsi Jan Pitkäsalo.

Meitä Sarjiksen jäseniä on yhteensä seitsemän. Kuusi meistä on tutkijoita. Yksi jäsen on sarjakuvien piirtäjä.

Sarjis tutkii sarjakuva-asiakirjoja. Sarjakuva-asiakirja on virallinen teksti, joka on muutettu sarjakuvaksi.

On tärkeää, että kaikki ymmärtävät virallisia tekstejä

Monet arjen tilanteet vaativat sitä, että ihmiset ymmärtävät virallisia tekstejä. Täytämme hakemuksia ja saamme viranomaisilta ohjeita. Virallinen teksti on usein vaikea ymmärtää, koska siinä voi olla esimerkiksi vaikeita sanoja.

Kun viralliset tekstit ovat helppoja ymmärtää, ihmisten on helpompi hoitaa omat asiansa. Esimerkiksi hakemuksen täyttäminen voi olla hankalaa, jos teksti on epäselvää. Jos ihminen ymmärtää hakemuksen sisällön, hän voi täyttää hakemuksen itse.

Jos virallinen teksti on vaikea ymmärtää, sen voi muuttaa helpompaan muotoon. Joskus teksti muutetaan selkokielelle. Toinen tapa muuttaa teksti helpommaksi on tehdä siitä sarjakuva.

Palvelun käyttöohjeesta voi tehdä sarjakuvan

Sarjakuva-asiakirja on asiakirja eli virallinen teksti, joka on muutettu sarjakuvaksi. Sarjakuva-asiakirja kertoo samat asiat kuin virallinen teksti. Asiat kerrotaan kuvien ja helppojen tekstien avulla. Siksi sarjakuva-asiakirjaa on helpompi lukea kuin virallista tekstiä.

Hyvä esimerkki virallisesta tekstistä on ohje. Ohje neuvoo esimerkiksi, miten voit käyttää terveydenhuollon palveluja.

Teemme sarjakuvan yhden palvelun käyttöohjeesta. Sarjakuva kertoo ikäihmisten ateriapalvelusta. Ateriapalvelussa työntekijät tuovat ikäihmiselle ruokaa kotiin. Sarjakuva kertoo ikäihmiselle, miten ateriapalvelu toimii.

Alla näet kaksi ensimmäistä ruutua sarjakuvasta, joka kertoo ateriapalvelun käyttämisestä. Ensin kuljettaja tuo ruuat ikäihmisen kotiin. Sitten kuljettaja laittaa ruuat ikäihmisen jääkaappiin.

Näet tapahtumat kuvista. Kuvien alla on tekstiä, joka kertoo saman asian kuin kuvat. Silloin ohje on helpompi ymmärtää. Se myös jää paremmin mieleen.

Kaksi sarjakuvaruutua, joissa ateriapalvelun kuljettaja tuo iäkkäälle mieshenkilölle aterioita kotiin.

Sarjakuva-asiakirjat voivat helpottaa monien ihmisten elämää. Toivomme, että tulevaisuudessa monet viralliset tekstit voi lukea myös sarjakuvana. Siksi jatkamme sarjakuva-asiakirjojen tutkimista.