Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitus: asiakassegmentaatio päihdepalveluissa

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 4.8.2021 rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (STM tiedote 4.8.2021)

Sosiaalityön tenure track -professori Katja Kuusiston johtama tutkimushanke Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut – paraneeko vaikuttavuus? sai 447 791 euron rahoituksen. Tutkimus sijoittuu laajasti SHL 60 c §:n nojalla rahoitetun yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen asetuksella määrätyille painoaloille 2021, mutta erityisesti sosiaalityön työmenetelmiä ja sosiaalityön vaikuttavuuden tutkimusta koskeville painoaloille, kun tarkastellaan päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakassegmentoinnin järjestelmä- ja inhimillistä vaikuttavuutta.

Päihteitä ongelmallisesti käyttävien vaihtelevat palvelutarpeet aiheuttavat haasteita palvelujen organisoinnille ja hoidon onnistumiselle. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten päihdepalveluiden asiakkaiden yksilöllisten voimavarojen ja palvelutarpeiden perusteella tehty asiakassegmentointi (omatoimi-, yhteisö-, yhteistyö- ja verkostoasiakkuus) ja näille asiakkuuksille suunnitellut erilaiset palvelupolut vaikuttavat hoidon tuloksellisuuteen.
Vaikuttavuustutkimuksen koeasetelmassa tutkitaan (Suuntima-segmentaatio vs. business as usual) digitaalisella Suuntima-työkalulla toteutetun asiakassegmentoinnin vaikutuksia palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannuksiin sekä käyttöönoton edellyttämää muutosjohtamista. Tutkimuksessa tarkastellaan tuottaako Suuntima-palvelupolku hyvinvointia ja asiakasarvoa enemmän kuin perinteinen palvelupolku.

Tutustu TreAdd-tutkimusryhmään tarkemmin täältä.