Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitus: jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän näkökulmasta

Sosiaalityön tenure track -professori Riikka Korkiamäen johtama tutkimushanke Hyvää jälkeä – Jälkihuolto siirtymänä ja aikuistumisen tukena uudistuvassa palvelujärjestelmässä sai 487 147 euron rahoituksen. Tutkimus sijoittuu laajasti SHL 60 c §:n nojalla rahoitetun yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen asetuksella määrätyille painoaloille 2021, mutta erityisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteisiin ja palvelutarpeisiin kohdistuvaan tutkimukseen koskevalle painoalalle.

Hyvää jälkeä -hanke on konsortio, jota hallinnoidaan Tampereen yliopistossa (yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö). Osatoteuttajia ovat Savonia-ammattikorkeakoulu ja SOS-Lapsikylä. Hankkeessa tutkitaan yhtä keskeistä nuorisoikäisiin kohdistuvaa sosiaalityön tukimuotoa eli sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren jälkihuoltoa. Jälkihuollon tutkiminen on ajankohtaista ja tarpeellista erityisesti viimeaikaisen jälkihuoltoa koskevan lainsäädännöllisen muutoksen sekä uudistuvan palvelurakennejärjestelmän vuoksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja ymmärtää itsenäistymistä ja aikuistumista tukevaan jälkihuoltoon osallistuvien nuorten ja ammattilaisten jälkihuoltokokemukseen vaikuttavia mekanismeja sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä nuorten, ammattilaisten ja palvelujärjestelmän näkökulmasta. Hanke jakautuu kolmeen osatehtävään: (1) jälkihuollon nykytilan kartoittaminen, (2) hyvän jälkihuollon edellytysten ymmärtäminen nuorten ja ammattilaisten kokemusten ja eletyn arjen näkökulmasta jälkihuoltosiirtymän eri vaiheissa, ja (3) hyvää jälkihuoltoa tukevan (digitaalisen) yhteistyökäytännön kehittämisen valmisteleminen.